แจ้งกำหนดปิดหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่ให้บริการ Google สำหรับศิษย์เก่า (ภายใต้ @nu.ac.th)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอพักนักเรียนชาย MA
ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TEDET)
งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
ประชาสัมพันธ์ มาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน. 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งงดกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

การส่งเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ ของนักเรียน
ตารางสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 KU KPS INNOVATION AWARD 2022
ขอความร่วมมือนักเรียน ทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564 - 2565
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทาน และนิทรรศการเคมี ครั้งที่ 41
ประกาศรายชื่อ (Final) ผู้สมัครการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 การแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( AMSci2022) เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2565
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยเยาวชนนักสร้างหุ่นยนต์เพื่อโลกอนาคต
ขอแจ้งตารางการสอบชดเชย กลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
กลุ่มสาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" โดยกำหนดวันสอบ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ประยูร คำเติม รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป รับการสำรวจและดำเนินการรังวัดพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อนำไปประเมินและวางแผนการออกแบบอาคารสถานที่
วันที่ 22 กันยายน 2565 งานแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วันที่ 19 กันยายน 2565 งานแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ “กิจกรรมกล้าเสลาคืนถิ่น”
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางพิกุล วงศ์แก้
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งจังหวัดพิษณุโลก (หมากรุกไทย ประภทเยาวชน) โดยสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมหมากรุกจังหวัดพิษณุโลก
ขอแสดงความยินดีกับ นายภูนุวัฒน์ บุญเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7 ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูภูมิ จอมมาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬาว่ายน้ำ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรชต เวียงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬากอล์ฟ


แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ม.4

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2565

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2565

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-26 09:41:40
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-16 11:17:02
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-12 10:32:27
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-09 09:25:39
 • เผยแพร่วันที่: 2021-12-22 10:10:17


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559