กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
การส่งเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ ของนักเรียน
ตารางสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 KU KPS INNOVATION AWARD 2022
ขอความร่วมมือนักเรียน ทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564 - 2565
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทาน และนิทรรศการเคมี ครั้งที่ 41
ประกาศรายชื่อ (Final) ผู้สมัครการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 การแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( AMSci2022) เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2565
ขอแจ้งตารางการสอบชดเชย กลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
กลุ่มสาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" โดยกำหนดวันสอบ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
กำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยเยาวชนนักสร้างหุ่นยนต์เพื่อโลกอนาคต
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน (BEST Camp)
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนแข่งขัน แฟนพันธ์ุแท้ฟิสิกส์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์โครงการพี่สอนน้อง สอวน ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นม. 1 - 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" (ICQ ร่วมกับ มูลนิธิสอวน.) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ านสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส เปิดรับสมัครโครงการระยะสั้น 2 สัปดาห์ 2 ประเทศ 3 เมือง ช่วงเดือนตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครน้องๆอายุ 12 - 22 ปี
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดตัวเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษในรายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565
การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน E- Sport ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
หน่วยทุนและสวัสดิการ ขอประชาสัมพันธ์การสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปี 2565 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565 (รอบ2)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาโครงงาน ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งปรับเปลี่ยนเลขที่นักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2565
ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชา ในระบบ Google Classroom
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนอื่นๆ
แจ้งกำหนดการดูผลการเรียนออนไลน์ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
เลื่อนกำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ** เป็นวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 **
คู่มือการใช้งาน ห้องสมุดออนไลน์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน สำหรับนักเรียน ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2564 (ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งห้องเรียนประจำ สำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มผ. ประจำภาคเรียนที่1/2564 ( รอบ 2 )
แจ้งกำหนดการดูผลการเรียนออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนของวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
ตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ Google Classroom (**ยกเว้นวิชาเลือกเสรี)
แจ้งตารางเรียน และรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 (เปลี่ยนกำหนดการ ม.2 และเพิ่มรายวิชาของ ม.1)
สำรวจความประสงค์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนร.ม.3 ปีการศึกษา 2564)
ปฏิทินนัดหมายงานวิชาการช่วงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2564
การแนะนำทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) : Global Business Course
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บคะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
สำรวจความประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งอัปเดตเลขที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565
นศท. ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ 3 ให้ตรวจสอบรายชื่อ สถานะการสมัคร/รายงานตัว และสถานะการชำระค่าลงทะเบียน สำหรับปีการศึกษา 2564
แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ในระบบของโรงเรียน ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2564
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 เข้าร่วม โครงการ HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
รับสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
แนวปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Account และการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ม.1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อวิชาเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563
แจ้งปรับเปลี่ยนแผนการสอบสัมภาษณ์เปลี่ยนแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบ Drive – Through)
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์การเปลี่ยนแผนการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563
ยืนยันเข้าร่วมโครงการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
นัดหมายกิจกรรมสำคัญด้านวิชาการ สำหรับนักเรียน ในระหว่างปิดภาคเรียน
นักเรียนชั้นม. 5 ที่จะขอยืมโน๊ตบุ๊คของโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารเรียน 3 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการปรับเวลาเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศสถานะนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เปิดให้ชำระเงินรอบที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ได้ทำการจองหอพักไปเมื่อวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
แบบสำรวจความประสงค์เข้าสอบ O – NET ปีการศึกษา 2563
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รอผลสอบ วมว. รอบสอง ปีการศึกษา 1/2564
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เฉพาะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการเก็บคะแนนกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงวันการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
ขอแจ้งวันเปิดหอพักให้นักเรียนขนสัมภาระและเข้าหอพัก (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
แจ้งกำหนดการเปิดชำระเงินค่าบำรุง หอพักนักเรียน รอบที่ 2 (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน รอบที่ 2 รับจำนวนเพิ่มเติม 47 คน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รายชื่อห้องสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
เปิดทดลองระบบจองหอพักนักเรียนและเปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การใช้งานระบบดูผลการเรียนออนไลน์ คะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันหลังเลิกเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงเฝ้าระวังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ประกาศผลการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งนักเรียนที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ชำระเงินก่อน 16.00 น. ของวันที่ 10 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กรอกเอกสาร "หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ"
ห้องเรียนสำหรับวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับสมุดพก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562
การนำส่งสำเนาใบ ปพ.1 ของนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Net สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
[Update]-รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ตารางรายวิชาเรียน และรายชื่อครูผู้สอน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2563
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไข ผลการเรียนรอบ 2 ในวันที่ 23 – 24 มี.ค. 2563
รหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคชดเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ด่วน! นักเรียนจะไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีปัญหาในการขอจบการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน *** ด่วนที่สุด ***
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทสังคม
แนวปฏิบัติ การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการงดให้บริการยืม-คืนหนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบจบโครงงาน ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562
สัญญาการยืมโน๊ตบุ๊คของนักเรียน ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ม.5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
เปิดระบบจองหอพักนักเรียน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการเปิดทดลองระบบการจองหอพัก เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อัพเดตวันที่ 08 กรกฎาคม 2562)
รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อเพื่อจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตฯ
ปฏิทินกิจกรรมโครงงาน ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2561 19.00 น.)
รายวิชาและสถานที่เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสมัครเรียนวิชาชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559