หน่วยหอพัก

หน้าที่หน่วยหอพัก

 1. วางแผนดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนหอพัก
 2. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นสมาชิกหอพัก นักเรียนช่วยงานหอพัก
 3. ดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎของการอยู่หอพัก
 4. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของหอพักและนักเรียนหอพัก
 5. ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนหอพักทั้งด้านการเรียนและการดำรงชีวิตในการอยู่หอพัก
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยหอพัก

ดร.เอกสิษฐ์   หาแก้ว

หัวหน้าหน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   eakkasith@nu.ac.thนางสาวจรัสศรี   มีชัยโย

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   meechaiyo319@hotmail.com

นางสาวกรรณ   ดาบคมศิลปสุข

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ -
E-mail:
   meaw.nud@gmail.com

นางสาวสุธัญญา   บุญชุม

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1810
E-mail:
   suthunyab@nu.ac.th

อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   khanchai_si@hotmail.com

นายธนวัฒน์   สมใจ

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1813
E-mail:
   thanawatso@nu.ac.th

อาจารย์อิสรพงศ์   คงเมือง

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   totobabo191@gmail.com

อาจารย์ขวัญชัย   อินทะนาค

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ภูริต   แก้วเจริญเนตร

หน่วยหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   puritka@nu.ac.th

อาคารหอพัก

     อาคารหอพักมี 4 อาคารประกอบด้วยหอพักชาย 2 อาคาร และหอพักหญิง 2 อาคาร แต่ละอาคารมี 4 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย
 • ห้องนอน 8 ห้อง ห้องละ 6 เตียง
 • ห้องอ่านหนังสือ 2 ห้อง
 • ห้องน้ำรวม 1 ห้อง (ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ)

 • slide 1

  หอพักชาย

 • slide 2

  หอพักหญิง

 • slide 3

  อาคารสวยงามร่มรื่น น่าอยู่

 • slide 4

  มีแม่บ้านดูแลความสะอาดอยู่เสมอ

 • slide 5

  ห้องอ่านหนังสือมีเครื่องปรับอากาศ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้

 • slide 6

  ห้องพระสำหรับกิจกรรมสวดมนต์

 • slide 7

  ทางหนีไฟ และกล้องวงจรปิดระหว่างทางเดิน

 • slide 8

  อินเทอร์เน็ต ลำโพงเสียงตามสาย และเซนเซอร์ตัวจับควันไฟ


ด้านความปลอดภัย

 • slide 1

  อุปกรณ์ดับเพลิง

 • slide 2

  ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดมีทุกอาคาร

 • slide 3

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคาร

 • slide 4

  กล้องวงจรปิดบริเวณทางเดิน

     มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลดภัย 24 ชั่วโมง กล้องวงจรปิดภายในอาคารและภายนอกอาคาร และอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย

ภายในห้องพัก

 1. เครื่องปรับอากาศ
 2. เตียงนอนแบบมีลิ้นชักเก็บของ 2 ลิ้นชัก
 3. เบาะรองนอนขนาด 3.5 ฟุต
 4. ตู้เสื้อผ้า
 • slide 1

  เตียงนอนขนาด 3.5 ฟุต

 • slide 2

  ลิ้นชักใส่ของที่ปลายเตียง

 • slide 3

  ตู้เสื้อผ้า

 • slide 4

  ห้องน้ำ


บริเวณห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 • slide 1

  ห้องพระสำหรับกิจกรรมสวดมนต์

 • slide 2

  บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

 • slide 3

  ตู้ยาสามันประจำป้าน

 • slide 4

  สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย

      ห้องอ่านหนังสือมีเครื่องปรับอากาศ และโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ห้องละ 24 ชุดสำหรับให้นักเรียนใช้ทำการบ้าน อ่านหนังสือ
      สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ ราวตากผ้า โต๊ะรีดผ้าพร้อมเตารีด เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น อินเทอร์เน็ต ชั้นวางรองเท้าส่วนรวม ที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559