หน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

  บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด


  ผู้รับมอบหมายหน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

  ดร.ทวีสิน   อำนวยพันธ์วิไล

  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
  E-mail:
     thaweesin@gmail.com  อาจารย์วันเฉลิม   จันทร์ทรง

  หน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
  E-mail:
     wanchalermj@nu.ac.th

  นายชุษณะ   เขื่อนแก้ว

  หน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  นางสาวปิยธิดา   ไชยขันธ์

  หน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
  E-mail:
     

  อาจารย์เพียรพิมพ์   แดนเหมือง

  หน่วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559