ติดต่อ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


ที่อยู่

เลขที่ 1 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

พิกัดภูมิศาสตร์

  • ละติจูด 16.809032 องศา
  • ลองจิจูด 100.271116 องศา

โทรศัพท์ และโทรสาร

หมายเลขโทรศัพท์ : 055-378-306 ถึง 308
หมายเลขโทรศัพท์ (หน่วยการเงิน) : 055-378-309
หมายเลขโทรศัพท์ (หน่วยทะเบียน) : 055-378-310
หมายเลขโทรสาร : 0-5537-8305

Facebook Fanpage โรงเรียน

Facebook Fanpage งานแนะแนว

Facebook Fanpage โครงการ วมว.

แผนที่

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559