หน่วยยานพาหนะ

  ผู้รับมอบหมายหน่วยยานพาหนะ

  อาจารย์ประยูร   คำเติม

  หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     a_chem3603@hotmail.com  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา   คุณพระรักษ์

  หน่วยยานพาหนะ
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1752
  E-mail:
     

  นายพนม   ศรีดี

  หน่วยยานพาหนะ
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  นายวงศธร   มาเที่ยง

  หน่วยยานพาหนะ
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  นายวารินทร์   ทรัพย์เขต

  หน่วยยานพาหนะ
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559