การจองหอพักนักเรียนของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
     ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าอยู่ที่หอพักนักเรียน  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเข้าไปจองในระบบการจองหอพักนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ได้  ในช่วงวันที่ 18 - 23 กันยายน 2559 นี้ โปรดอ่านคู่มือการจองหอพักนักเรียน

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559