ประกาศรับสมัคร อาจารย์พิเศษ ( รายชั่วโมง ) จำนวน 7 อัตรา ยื่นใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 เมษายน 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภทเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร และไอศกรีมแบบตัก จำนวน 1 ร้าน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานราชการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร้านเบ็ดเตล็ด และร้าน ซัก อบ รีด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครให้บุคคลภายนอกเสนอราคาการเช่าพื้นที่ ภายในโรงเรียน ประเภทร้านเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 ร้าน และร้านซัก อบ รีด จำนวน 1 ร้าน กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบได้ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาเทคโนโลยี) จำนวน 2 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดเสนอราคาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ ณ หอพักชาย MA และหอพักหญิง LB ของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ในตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยฯ สาขาเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน ประเภท ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ จำนวน 1 ร้าน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน ประเภท ข้าวมันไก่, หมูกรอบ, หมูแดง, ขาหมู, ไก่อบ, ข้าวคลุกกะปิ, ข้าวมันไก่เทริยากิ จำนวน 1 ร้าน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (จำนวน 1 อัตรา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ (สาขาเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) จำนวน 8 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าเป็นพนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) จำนวน 4 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครู (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภท ก๋วยเตี๋ยว,กวยจั๊บ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สุขศึกษา และพลศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครู ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ครู ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง ครู ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู่้สังคมศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูสังคมฯ (รายชั่วโมง) และแนวทางการสอบแบบออนไลน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเข้าเล่ม สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการทั่วไป)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการงานผู้ดูแลหอพักนักเรียนชาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ดูแลหอพักนักเรียนชาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการรับสมัคผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครูคณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ปรกอบการร้านค้า (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าฯ (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู (ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และ สังคมศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๔ อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่ง ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอน (นักวิชาการศึกษา) 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559