การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบบัญชีสำรอง (เพิ่มเติม)
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน (เพิ่มเติม)
แจ้งปรับเปลี่ยนแผนงานกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564
แจ้งเลื่อนกิจกรรม โครงการ”กล้าเสลาเทาแสด” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการดำเนินการสละสิทธิ์และเรียกบัญชีสำรองเพิ่มเติม
กําหนดการกิจกรรมในค่ายสอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการเรียน (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2564)
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าถิ่นพิษณุโลก
โครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิดของนักเรียนในศตรวรรษที่ 21
การแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับดีเด่น” ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

กำหนดการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบ Drive – Through)
แจ้งปรับเปลี่ยนแผนการสอบสัมภาษณ์เปลี่ยนแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์การเปลี่ยนแผนการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563
ยืนยันเข้าร่วมโครงการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
นัดหมายกิจกรรมสำคัญด้านวิชาการ สำหรับนักเรียน ในระหว่างปิดภาคเรียน
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นม. 5 ที่จะขอยืมโน๊ตบุ๊คของโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารเรียน 3 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
ปฏิทินและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการปรับเวลาเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (8 เม.ย. 64)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-04-01 09:43:16
 • เผยแพร่วันที่: 2021-03-12 10:00:58
 • เผยแพร่วันที่: 2021-03-01 14:08:53
 • เผยแพร่วันที่: 2021-02-03 14:37:15
 • เผยแพร่วันที่: 2021-01-15 21:35:51


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala