กำหนดการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มาตรการลดเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
เปิดจำหน่ายชุดสมุด และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน ในวันที่ 26 พ.ย. และ 29 พ.ย. 2564
มาตรการการจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ข้อปฏิบัติในการใช้บริการอาคารโภชนาการ
เปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่(Onsite) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้ อย่าลืมป้องกันตัวเองและเพื่อนรอบข้างนะคะ ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ
กำหนดการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
ให้นักเรียนลงทะเบียน ไทยเซฟไทย เพื่อใช้การคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่เปิดภาคเรียน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้
แจ้งรูปแบบการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการคึกษา 2564
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน 2021
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าถิ่นพิษณุโลก
การแข่งขัน “Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์” ประจำปี 2564
การแข่งขันดนตรี MAP International Music Competition (MAP-IMC) 2021 (ประเภทเปียโน)
การแข่งขันดนตรี MAP International Music Competition (MAP-IMC) 2021 (ประเภทเปียโน)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนวลัย กูลประดิษฐ์ ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

สถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งห้องเรียนประจำ สำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มผ. ประจำภาคเรียนที่1/2564 ( รอบ 2 )
แจ้งกำหนดการดูผลการเรียนออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนของวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
ตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ Google Classroom (**ยกเว้นวิชาเลือกเสรี)
แจ้งตารางเรียน และรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 (เปลี่ยนกำหนดการ ม.2 และเพิ่มรายวิชาของ ม.1)
ปฏิทินนัดหมายงานวิชาการช่วงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2564
สำรวจความประสงค์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนร.ม.3 ปีการศึกษา 2564)
สำรวจความประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2564 ฉบับชั่วคราว (8 เม.ย. 64)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-11-30 16:16:14
 • เผยแพร่วันที่: 2021-11-24 16:11:34
 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-20 09:35:36
 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-11 11:06:42
 • เผยแพร่วันที่: 2021-09-15 14:12:47


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559