การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการโครงการกล้าเสลา เทา-แสด ครั้งที่ 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม1 และ ม4 ปีการศึกษา 2567
งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต
งานกิจการนักเรียน ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร และรถบริการรับ-ส่งนักเรียน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจราจรของโรงเรียน
งานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประกาศอาคารห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
แจ้งกำหนดวันเปิดหอพักให้นักเรียนได้ขนสัมภาระเข้าหอพักในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567
การรับหนังสือเรียน ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2567 วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมและตารางรายวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทีมละ 3 คน คัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ร่มชูชีพสำหรับพยุงดาวเทียมจำลอง
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดสมัครรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว และ ซูโดกุ ของรายการแข่งขันต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2567
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครแเข้าร่วมการประกวด โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567
ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ Miracle Style with Aquatic Life อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
งานวิชาการ ขอประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 และ วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 หน่วยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กล้าเสลา เทา - แสด ครั้งที่ 19 ภายใต้โครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา - แสด
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนครู เข้าร่วมมหกรรม คนมีฤทธิ์ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดชุดการแสดงโขน ชุด ยกรบ เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และมอบโล่อาจารย์เกียรติยศ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2566

รายงานประกันคุณภาพ 2564

คู่มือการให้บริการ ของโรงเรียนสำหรับผู้รับบริการ

คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

  • เผยแพร่วันที่: 2024-05-17 14:23:41
  • เผยแพร่วันที่: 2024-05-09 10:44:47
  • เผยแพร่วันที่: 2024-05-07 11:21:14
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-23 09:09:22
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-09 11:26:11

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559