ขอความร่วมมือนักเรียน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ภายในและรอบบริเวณโรงเรียน ของปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567สำหรับนักเรียน และบุคลากร (แบบสมัครใจ) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567
ประกาศยุติการเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
เชิญชวนนักเรียน และบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2567
งานกิจการนักเรียน ขอแจ้งแนวทางการเปิด - ปิด ประตูโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
งดใช้พื้นที่โดมอเนกประสงค์ ในการเล่นกีฬาทุกชนิด ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ
ขอเชิญครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วม ครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมรับโล่หรือเกียรติบัตร ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 230,000 บาท
ประชาสัมพันธ์สำหรับรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช./ NAT) ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 เจ้ารามเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่สอนน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจในการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน 2567
งานอนามัยโรงเรียน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลวัคซีนประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่สนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทย
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ผอ. พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต Essential Soft Skills for the Future
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ในวิชาเลือกเสรีรายวิชา ”ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” โดยอาจารย์สุภิญญา สายทน นำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จ่าทวี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียน จัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โรงเรียน จัดโครงการกล้าเสลา เทา - แสด ครั้งที่ 19 สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอินทิรา ณรงค์เดชา ในโอกาสที่ได้รับกาารคัดเลือก เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดพิษณุโลก การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณภัทร ไชยพานิช ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟ จำนวน 2 รายการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณะครูของโรงเรียน ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการเห็นชอบ ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Journal of Education and Innovation
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21


สายตรงผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2566

รายงานประกันคุณภาพ 2564

คู่มือการให้บริการ ของโรงเรียนสำหรับผู้รับบริการ

คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

  • เผยแพร่วันที่: 2024-06-05 15:52:19
  • เผยแพร่วันที่: 2024-06-05 15:12:39
  • เผยแพร่วันที่: 2024-05-07 11:21:14
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-23 09:09:22
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-09 11:26:11

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559