กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2567
ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ THE POWER BAND 2024 SEASON 4
หน่วยส่งเสริมสุขภาพ จัดแบ่งโซนพื้นที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนใช้พื้นที่สำหรับเล่นกีฬา และทำกิจกรรมออกกำลังกาย ในช่วงเวลาพักกลางวัน โดยให้นักเรียนใช้พื้นที่บริเวณที่กำหนด
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทำบุญโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเก็บตก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567
ขอความร่วมมือนักเรียน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ภายในและรอบบริเวณโรงเรียน ของปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567สำหรับนักเรียน และบุคลากร (แบบสมัครใจ) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญชวนนักเรียนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2025
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรายการต่าง ๆ ทีมละ 2 คน
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในรายการประจำปี 2567
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์ ระบบสืบค้นโครงงาน สำหรับนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ สอวน.ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2567
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2567
สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนจัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน Drink ดั่งใจ จิบเครื่องดื่มที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสพบปะผู้บริหารและบุคลากร
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 โรงเรียนรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้โครงการ Coding for Better Life
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ มอง มุม ใหม่ เมืองสองแคว โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับชมเชย รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาบริดจ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภทรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี


แบบสำรวจบุตรบุคลากร

สายตรงผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกันปี 2567

คู่มือการให้บริการ ของโรงเรียนสำหรับผู้รับบริการ

คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

  • เผยแพร่วันที่: 2024-07-03 15:08:42
  • เผยแพร่วันที่: 2024-06-27 13:48:23
  • เผยแพร่วันที่: 2024-06-05 15:12:39
  • เผยแพร่วันที่: 2024-05-07 11:21:14
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-23 09:09:22

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559