Image Slider
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติและแผนผังการเข้าสอบ สำหรับผู้เข้าสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 - 25 มกราคม 2566 *รอบที่ 1 เฉพาะนักเรียนหอพัก ในปัจจุบัน*
การชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดการ
หน่วยหอพัก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการปิดและปิดหอพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 ตามประกาศหยุดของทางราชการ โดยเปิดเรียนปรกติ ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

ขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนฉันดี มีหมอยา (Fabulous.Rx.Society)”
ประชาสัมพันธ์ "การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปี 2565
ขอแจ้งตารางการสอบชดเชยสำหรับนักเรียนที่ขาดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กรณีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Smart Guiding for Youth (Boost Your Tour Guiding Skills) Youngguide 2022 สานฝันเด็กรุ่นใหม่กับการฝึกเป็นไกด์และเป็นนักท่องเที่ยว
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และ สสวท.
เชิญชวนนักเรียนที่ต้องการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565
แบบสำรวจความประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ของระดับชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครนักแสดงโขน โครงการอบรมฝึกทักษะการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน กษิรธาราจากมารดา เมตตาบุตร
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ นำนักเรียนในรายวิชานันทนาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 และ 4.8 เข้าร่วมกิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เทศบาล 4
วันที่ 18 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว จัดโครงการค่ายนันทนาการจิตอาสา โดยนำนักเรียนในรายวิชานันทนาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 และ 4.3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดอรัญญิก
รัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 16 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 45 รูป และร่วมงานวันครู ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สถิต จรูญไธสง ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ อาจารย์ดีเด่น” โครงการวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภูฟ้า ศุภกิจเจริญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”
รร.มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ม.4

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2565

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2565

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2022-10-04 10:46:00
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-26 09:41:40
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-16 11:17:02
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-12 10:32:27
 • เผยแพร่วันที่: 2021-12-22 10:10:17


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559