แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อ (Final) ผู้สมัครการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
แจ้งงดกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
ขอประชาสัมพันธ์ตารางการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “กล้าเสลาเกมส์” ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2565
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
กำหนดการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการคึกษา 2565 ในวันที่ 27 กรฏาคม - 4 สิงหาคม 2565
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม“โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการทำกิจกรรมหน้าเสาธง สำหรับนักเรียนที่มีห้องเรียนประจำ อยู่ที่อาคารเรียน 2 โดยให้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงที่หน้าห้องเรียนประจำของตนเอง


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยเยาวชนนักสร้างหุ่นยนต์เพื่อโลกอนาคต
ขอแจ้งตารางการสอบชดเชย กลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
กลุ่มสาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" โดยกำหนดวันสอบ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน (BEST Camp)
กำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการอบรมออนไลน์โครงการพี่สอนน้อง สอวน ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนแข่งขัน แฟนพันธ์ุแท้ฟิสิกส์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
สมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นม. 1 - 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" (ICQ ร่วมกับ มูลนิธิสอวน.) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ านสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565
งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน โดยการสูบน้ำบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำขัง
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “โครงการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง”
ตารางสรุปผลการแข่งขันกีฬา "กล้าเสลาเกมส์" ปี 2565 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ“วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน”(1 สิงหาคม 2548)โดยมีพิธีไหว้พระพุทธศิลามงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ภาคเหนือ ED-SPORT CHALLENGE 2022 ณ จ.เชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว “รางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทำ Infographic ในหัวข้อ Green and Bio chemical


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2565

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2022-08-08 15:51:08
 • เผยแพร่วันที่: 2022-08-08 15:34:06
 • เผยแพร่วันที่: 2022-08-04 14:15:48
 • เผยแพร่วันที่: 2021-12-22 10:10:17
 • เผยแพร่วันที่: 2021-11-30 16:16:14


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559