โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
การเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บัญชีสำรองลำดับที่ 106 เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูง สำหรับการใช้งานระบบ Microsoft 365 ด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น Multi-Factor Authentication (MFA) เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์
โปรดระวังมิจฉาชีพผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแจ้งย้ำเตือนผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 สถานที่รายงานตัว ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ ที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนและโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้ผู้ปกครองรับทราบ ในการรายงานตัวประจำปีการศึกษา 2567
การรายงานตัว ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (บัญชีตัวจริง) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 23 ก.พ. - 1 มีนาคม 25667
หน่วยโครงงาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2566 ร่วมอัปโหลดรูปเล่มจบโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในระบบออนไลน์
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่คาดว่า จะติด 0 ติด ร ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียน ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสอบ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ขอแจ้งปรับลดเวลาเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการการแสดงโขน
เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (แก้ไขอัปเดต ณ วันที่ 14 ก.พ. 67)
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงชุด ปัญจเทวาศาสตราวุธ ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2567
วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจการนักเรียน จัดโครงการ NUD physical education กิจกรรม Volleyball NUD World Cup (กีฬาวอลเลย์บอล)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนนำนักเรียนร่วมการแสดงโขน ชื่อชุดยกรบ เพื่อร่วมแสดงให้กับผู้มาร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะโขนและการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์
รร. ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพแบดมินตัน ประจำปี 2567 รายการ YOUNG SUKHOTHAI MASTER 2024
โรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.2 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัณณธร นาอ่อน ที่ได้รับคัดเลือกผลงานภาพวาดเพื่อตีพิมพ์เป็นผลงานภายในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.5 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ระดับ WJUNIOR


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2566

รายงานประกันคุณภาพ 2564

คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-23 09:09:22
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-09 11:26:11
  • เผยแพร่วันที่: 2023-12-28 16:57:26
  • เผยแพร่วันที่: 2023-11-22 13:28:59
  • เผยแพร่วันที่: 2023-10-09 09:54:25

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559