งดใช้สนามกีฬา ทุกสนามกีฬาภายในโณงเรียน (ชั่วคราว) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ** ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น **
กำหนดจัดโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่า โรงเรียนเป็น "พื้นที่ปลอดกัญชาหรือกัญชง"โดยยึดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯและแนวทางของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวร และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติการจอดรถ รับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติ สำหรับการสวมใส่รองเท้านักเรียนขึ้นอาคารเรียน และการแต่งกายชุดผ้าไทยของนักเรียน กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ขอแจ้งกำหนดการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2565


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

หน่วยทุนและสวัสดิการ ขอประชาสัมพันธ์การสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปี 2565 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาโครงงาน ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งปรับเปลี่ยนเลขที่นักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2565
ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชา ในระบบ Google Classroom
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนอื่นๆ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “หลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565”
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว Road Show จากคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสำรวจอาคารสถานที่ ในการประเมินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน เพื่อเตรียมเสนอจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2566
อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ไทยทรงดำ : สืบสานสองปาน" ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ภาคเหนือ ED-SPORT CHALLENGE 2022 ณ จ.เชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว “รางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทำ Infographic ในหัวข้อ Green and Bio chemical
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญวรัชญ์ ณีศะนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีมเยาวชนผู้ชนะ การประชันสุดยอดไอเดีย " ใช้เทคโนโลยีจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ "


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2565

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-12-22 10:10:17
 • เผยแพร่วันที่: 2021-11-30 16:16:14
 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-20 09:35:36
 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-11 11:06:42
 • เผยแพร่วันที่: 2021-09-15 14:12:47


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559