การบริการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการ Apple เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถซื้อสินค้า iPad , Apple Pencil , Macbook ราคาเพื่อการศึกษา
แจ้งการชำระเงินค่าไฟสำหรับนักเรียนหอพักนักเรียน ผ่านระบบ NUDEMS โดยมีกำหนดชำระเงินระหว่างวันที่ 1 - 5 ของทุกเดือน
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3
งดใช้พื้นที่โดมอเนกประสงค์ ในการเล่นกีฬาทุกชนิด ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ
รับสมัครครู และนักเรียนที่สนใจ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน 50 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ Engenius International รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2566
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" กำหนดการอบรม : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ** รับจำนวน 20 คน **


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ซึ่งจัดโดยThe International Chemistry Quiz(ICQ) ร่วมกับมูลนิธิสอวน.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ในรายการต่างๆ ในปีการศึกษา 2566
เปลี่ยนแปลงเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 29 พ.ค. 66 เวลา 16.30 น. ถึง วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 23.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาโครงงานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อ ห้อง และเลขที่ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สามารถรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สามารถรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการสร้างเทคนิคและกลวิธีการเขียนสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาคำตอบและ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ พร้อมด้วยตัวแทนครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 จำนวน 170 คน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 2 เมษายน 2566 รร. จัดโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับทราบผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สถิต จรูญไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโอกาสที่ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภทลาน ขว้างจักรชาย
ขอแสดงความยินดีกับดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว ในโอกาสที่ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกดานซ์) ประเภทการแข่งขันบุคคลเดี่ยว มาธาธอน
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนัสนันทน์ กาวิละนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับนานาชาติ ปี 2023 จากประเทศฝรั่งเศส


แบบฟอร์ม คำร้องขอลาออก

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2566

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2565

รายงานประกันคุณภาพ 2564

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2023-05-22 08:30:02
 • เผยแพร่วันที่: 2022-10-04 10:46:00
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-26 09:41:40
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-16 11:17:02
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-12 10:32:27


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559