การเรียกบัญชีสำรอง ม.4 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่รายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนยังไม่เต็มตามจำนวนที่ประกาศรับเข้าศึกษา
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2566
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันประเมินการใช้งานระบบ Student Care ของโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้นำมาใช้ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา
ขอแจ้งกำหนดการขนสัมภาระและปิดหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 กำหนดการขนสัมภาระ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567 และนักเรียนหอพักดำเนินการชำระค่าไฟภายในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
การเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บัญชีสำรองลำดับที่ 106 เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูง สำหรับการใช้งานระบบ Microsoft 365 ด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น Multi-Factor Authentication (MFA) เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์
โปรดระวังมิจฉาชีพผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community – H4C) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่สามารถรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 1/2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนในที่ 25 - 27 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ ภาคเรียนที่ 2 / 2566
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 1/2567 สำหรับนักเรียนรหัส 65 ที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 23 ก.พ. - 1 มีนาคม 25667
หน่วยโครงงาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2566 ร่วมอัปโหลดรูปเล่มจบโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในระบบออนไลน์
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่คาดว่า จะติด 0 ติด ร ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 31 มี.ค. 67 โรงเรียนจัดโครงการ ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนของปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 มีนาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ พร้อมด้วย อาจารย์พิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ Prof Katsumi Hirata ผู้บริหารสถาบัน OYAMA COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
รร. ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพแบดมินตัน ประจำปี 2567 รายการ YOUNG SUKHOTHAI MASTER 2024
โรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.2 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัณณธร นาอ่อน ที่ได้รับคัดเลือกผลงานภาพวาดเพื่อตีพิมพ์เป็นผลงานภายในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.5 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ระดับ WJUNIOR


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2566

รายงานประกันคุณภาพ 2564

คู่มือการให้บริการ ของโรงเรียนสำหรับผู้รับบริการ

คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

  • เผยแพร่วันที่: 2024-03-29 11:02:49
  • เผยแพร่วันที่: 2024-03-25 16:19:22
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-23 09:09:22
  • เผยแพร่วันที่: 2024-01-09 11:26:11
  • เผยแพร่วันที่: 2023-12-28 16:57:26

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559