การเรียกบัญชีสำรอง ม.4 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่รายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนยังไม่เต็มตามจำนวนที่ประกาศรับเข้าศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันประเมินการใช้งานระบบ Student Care ของโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้นำมาใช้ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งกำหนดการขนสัมภาระและปิดหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 กำหนดการขนสัมภาระ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567 และนักเรียนหอพักดำเนินการชำระค่าไฟภายในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บัญชีสำรองลำดับที่ 106 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูง สำหรับการใช้งานระบบ Microsoft 365 ด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น Multi-Factor Authentication (MFA) เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โปรดระวังมิจฉาชีพผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งย้ำเตือนผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 สถานที่รายงานตัว ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ ที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนและโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้ผู้ปกครองรับทราบ ในการรายงานตัวประจำปีการศึกษา 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรายงานตัว ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (บัญชีตัวจริง) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การขอดูคะแนนสอบเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2567 เฉพาะ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในบัญชีตัวจริง และตัวสำรองเท่านั้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ม.1 - ม.6 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดและเปิดหอพักนักเรียน ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ คำพล คัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ MAKE IT DECEMBER TO REMEMBER ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ตามประกาศหยุดของทางราชการ โดยเปิดเรียนปรกติ ในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เน้นย้ำอีกครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาบัยนเรศวร(ถนนสนามบิน)ไม่ใช่สนามสอบ โดยสนามสอบคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2567 อยู่ที่ตึก QS มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ แผนผังสนามสอบและแผนผังห้องสอบ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความร่วมมือนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การโอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566 ** สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย **
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเตือน วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - ม. 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชุมนุม NUD สานสัมพันธ์ชุมชน ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมบริจาคอาหาร และของใช้ประจำวัน เพื่อนำไปมอบให้กับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรร่วมรับชมละครเวที NUD on Stage ครั้งที่ 2 “Destiny” จากผลงานการแสดงของนักเรียนในชมรมการแสดง พบกับการแสดง 3 เรื่อง 3 แนว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 4, 6-8 ธันวาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ webapp-satit-nu หรือ Wifi ของโรงเรียนได้ สามารถติดต่อได้ทางข้อความเพจของโรงเรียน หรือติดต่อที่หน่วยสารสนเทศ ห้องสำนักงาน อาคารเรียน 3 (ในวันและเวลาราชการ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น รับเงิน 4-6 ธันวาคม 66 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เน้นย้ำอีกครั้ง เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น สำหรับการสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนกำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เน้นย้ำอีกครั้ง เหลือเวลาอีกเพียง 10 วันเท่านั้น สำหรับการสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - ม. 6 และอัตราค่าปรับ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการหยุดเรียน (กรณีพิเศษ) ช่วงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ โดยโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการ โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก เป็นวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการเปิดให้บริการร้านค้าภายในโรงเรียน ในช่วงการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก แจ้งกำหนดการเปิดหอพัก วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2566 และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักเรียน รอบที่1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และขอแจ้งกำหนดการเปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าหอพักนักเรียน รอบที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 66 เท่านั้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการเปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการชำระเงินค่าไฟหอพักของนักเรียนหอพักเดิม เดือนกันยายน ในวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก แจ้งกำหนดการปิดหอพักในช่วงปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 66
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ในการสอบกลางภาคและปลายภาค ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานแนะแนวฯ มีกำหนดจัดโครงการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชมรมการแสดง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรทุกท่าน รับชมการแสดงของนักเรียน ภายในงาน NUD Playground ร้อง เล่น เต้น โชว์ ในสวน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนักเรียนที่เข้าร่วม”กิจกรรมพี่สอนน้อง” ระหว่าง วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในช่วงเดือนกรกฏาคม ถึง ตุลาคมของทุก ๆ ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน เข้าร่วมโครงการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 3100 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการ พิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยกเลิกการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วม " โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อระบบสารสนเทศของโรงเรียน จากเดิม NUDEMS เปลี่ยนเป็น WEBAPP-SATIT-NU
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งปรับลดเวลาเรียน ในวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2566 เหลือคาบละ 40 นาที
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่สอนน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนหอพัก และทำบุญหอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ หอพักนักเรียน LC
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งงดเข้าแถว กิจกรรมหน้าเสาธง และงดการสแกนหน้าเข้า-ออกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาใช้ในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 เฉพาะรอบที่ 2 เริ่มความคุ้มครองประกันฯ ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงกำหนดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียน ดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติกรณีนักเรียนติดเชื้อ COVID -19 และ แนวทางปฎิบัติ (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนหอพักโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญ ของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา จึงกำหนดแนวปฏิบัติในสถานศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566 สำหรับนักเรียน และบุคลากร รอบ 2 (ภาคสมัครใจ) วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเริ่มความคุ้มครองประกันฯ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการจับสลากแบ่งสี การแข่งขันกีฬาสีภายใน กล้าเสลาเกมส์ ประจำปี 2566 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 เข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนในระบบ NUDEMS ของโรงเรียน ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดเวลาปิด การใช้สนามกีฬาโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยทุนและสวัสดิการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566 สำหรับนักเรียน และบุคลากร (ภาคสมัครใจ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
จุดสแกนใบหน้าสำหรับนักเรียน เพื่อบันทึกเวลาการมาถึงโรงเรียนและการกลับจากโรงเรียน ในระบบ Student Care Solution
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การบริการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการ Apple เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถซื้อสินค้า iPad , Apple Pencil , Macbook ราคาเพื่อการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการชำระเงินค่าไฟสำหรับนักเรียนหอพักนักเรียน ผ่านระบบ NUDEMS โดยมีกำหนดชำระเงินระหว่างวันที่ 1 - 5 ของทุกเดือน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้พื้นที่โดมอเนกประสงค์ ในการเล่นกีฬาทุกชนิด ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครครู และนักเรียนที่สนใจ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน 50 คน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ Engenius International รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" กำหนดการอบรม : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ** รับจำนวน 20 คน **
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่า ในปีการศึกษา 2566 นี้ โรงเรียนจะนำ ระบบ Student Care มาใช้ในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งห้องเรียนประจำ สำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแบ่งปัน “ เสื้อกาวน์ห้องปฏิบัติการ ” สำหรับพี่ ๆ ศิษย์เก่า ที่ไม่ได้ใช้งานเสื้อกาวน์ห้องปฏิบัติการแล้ว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งแนวปฏิบัติการใช้เส้นทางจราจรร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งแนวปฏิบัติการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และมาตรการป้องกัน COVID - 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการกล้าเสลา เทา-แสด ครั้งที่ 18 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 - 20.00 น.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งมาตรการด้านอาคารสถานที่ ทั้งมาตรการภายในห้องเรียน และมาตรการพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีความพร้อมในการใช้งานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งห้องเรียนประจำ สำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการเข้าหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เลื่อนประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับหนังสือเรียน ซื้อชุดสมุด และรับเสื้อค่ายกล้าเสลา เทา-แสด ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คู่มือสำหรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทาง จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปยังโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 เมษายน 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปฏิทินนัดหมาย สำหรับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ และเตรียมตัวตามปฏิทินนัดหมาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร 2566 ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร 2566 ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ติดตามการเรียกบัญชีสำรองเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานวิชาการ ขอแจ้งปฏิทินนัดหมายช่วงปิดภาคเรียน และ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติกิจกรรมตามช่วงเวลาและรายละเอียดที่โรงเรียนกำหนด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการขนสัมภาระ และปิดหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงโขน กรุณากรอกแบบสำรวจเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้สนามฟุตบอล ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากหน่วยอาคารสถานที่ ต้องปรับพื้นสนามฟุตบอล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานแสดงโขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งตารางการปรับลดเวลาเรียน เหลือคาบละ 45 นาที ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการการแสดงโขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ Google ได้ดำเนินการจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนักเรียน Google Drive ไม่เกิน 20 GB
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 - 25 มกราคม 2566 *รอบที่ 1 เฉพาะนักเรียนหอพัก ในปัจจุบัน*
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติและแผนผังการเข้าสอบ สำหรับผู้เข้าสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการปิดและปิดหอพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 ตามประกาศหยุดของทางราชการ โดยเปิดเรียนปรกติ ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดกิจกรรมหน้าเสาธง สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าและค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานทราบว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 07.30 - 08.30 น. โดยประมาณ การจราจรภายในโรงเรียนอาจจะหนาแน่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือครู นักเรียน และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การขอรับใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยจะติดต่อรับใบเสร็จได้ 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำการชำระเงิน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าไฟหอพักนักเรียน โดยให้ทำการชำระเงินค่าไฟหอพักนักเรียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือ Mobile banking ได้ทุกธนาคาร เริ่มใช้เดือนพฤศจิกายน 2565 นี้เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 ให้นักเรียนมาดำเนินการติดต่อขอรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กำหนดชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 7 -13 ธันวาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
NUD FAQs สรุปคำถามที่มักจะพบบ่อยจากผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการเรียนปลายภาคเรียน 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หลักฐานการสมัคร สอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่ออัปโหลดในระบบสมัครออนไลน์ ดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนะนำหลักสตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศหยุดการเรียนการสอน (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากตัวแทนนักเรียน ครู และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และกำหนดการเปิด - ปิด อาคารเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวทางการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และมาตรการป้องกัน COVID - 19 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อและเลขที่นักเรียน ม.1 ถึง ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานกิจการนักเรียน (หน่วยหอพัก) ขอแจ้งกำหนดการเปิดหอพักและประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งปฏิทินนัดหมายช่วงปิดภาคเรียน และวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดปิดหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่ให้บริการ Google สำหรับศิษย์เก่า (ภายใต้ @nu.ac.th)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอพักนักเรียนชาย MA
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TEDET)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ มาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน. 1 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งงดกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอประชาสัมพันธ์ตารางการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “กล้าเสลาเกมส์” ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการคึกษา 2565 ในวันที่ 27 กรฏาคม - 4 สิงหาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม“โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการทำกิจกรรมหน้าเสาธง สำหรับนักเรียนที่มีห้องเรียนประจำ อยู่ที่อาคารเรียน 2 โดยให้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงที่หน้าห้องเรียนประจำของตนเอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
University of Hyogo, Japan รับสมัครนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขา Global Business Course หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Economics) พร้อมทุนการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (กรณีค้างชำระ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ข้อปฏิบัติของนักเรียน ในวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฎิบัติการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขอสอบกลางภาคและปลายภาค กรณีนักเรียนขาดสอบ และแนวปฏิบัติกรณีนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในช่วงสอบกลางภาคและปลายภาคของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้สนามกีฬา ทุกสนามกีฬา ภายในโรงเรียน (ชั่วคราว) ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น ในวันที่ 11 - 24 กรกฎาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรม "โครงการส่งเสริมการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย" ในวันเสาร์ที่ 9 และ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ สาธิตช่วยน้อง เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น อาทิ อาหารแห้ง เครื่องดื่ม อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณืป้องกันโควิด 19
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียนที่ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้สนามกีฬา ทุกสนามกีฬาภายในโณงเรียน (ชั่วคราว) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ** ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น **
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดจัดโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่า โรงเรียนเป็น "พื้นที่ปลอดกัญชาหรือกัญชง"โดยยึดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯและแนวทางของมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวร และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการจอดรถ รับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติ สำหรับการสวมใส่รองเท้านักเรียนขึ้นอาคารเรียน และการแต่งกายชุดผ้าไทยของนักเรียน กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งกำหนดการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติที่กำหนด กรณีนักเรียนหรือครู เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้สนามกีฬา ชั่วคราว (ทุกสนามกีฬาภายในโรงเรียน) ** เวลาหลังเลิกเรียน ** โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 มิถุนายน 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จุดรับ - ส่งนักเรียน โครงการกล้าเสลา เทา-แสด ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 ( ชั้น ม.1) และ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565 ( ชั้น ม.4)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการกล้าเสลา เทา-แสด ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศปิดบัญชี E-mail ของนักเรียนเก่าชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนทำการสำรองข้อมูลออกจาก NU-Account ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมาตรการป้องกัน COVID – 19 ภาคเรียนที่ 1/2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งห้องเรียนประจำ สำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการเข้าหอพักโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับชุดเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลา กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม3 Pfizer (booster) ของนักเรียน วันที่ 17 พ.ค.65 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยุติการเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผังการรับวัคซีน ไฟเซอร์ กระตุ้นเข็ม3 สำหรับนักเรียน วันที่ 10 และ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฉีด : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม3 วันที่ 10 พ.ค.65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ วันที่ 17 พ.ค.65 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อห้องเรียนและตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม3 Pfizer (booster) ของนักเรียนอายุ 12-17 ปี วันที่ 10 พ.ค.65 สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย และ วันที่ 17 พ.ค.65 สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมโครงการกล้าเสลา เทา-แสด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จากเดิม วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็น ชั้น ม.1 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 และ ชั้น ม.4 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 256
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" ชั้นมัธยมศึกษา ปี 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ LINE ตาม QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
"โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" ชั้นมัธยมศึกษา ปี 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Account นักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 และการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ม.1 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สรุปข้อคำถาม - คำตอบ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการจำหน่ายชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเก็บตก) วันที่ 23 เมษายน 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Google จากแบบ Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage โดยนโนบายดังกล่าวจะมีผลในเดือนกรกฎาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ผ่อนผันค่าเทอมเพื่อสอบโครงการ วมว. (ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ** วันที่ 8 เมษายน 2565 **
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (กรณีผ่อนผันการชำระเงิน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ทางแฟนเพจโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการขอเปลี่ยนแผนการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการจำหน่ายชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้ดำเนินการสมัครผ่านระบบโรงเรียนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 65
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายจากงานวิชาการ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รอบสุดท้าย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊ค ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ใต้ถุนอาคารเรียน 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือบุคลากรและนักเรียน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดปิดหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊ค ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ใต้ถุนอาคารเรียน 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง (ศปร.) จัดโครงการการประกวดวาดภาพ "แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดให้บริการยืมหนังสือประจำภาคเรียนที่ 2 นักเรียนที่ยังค้างส่งหนังสือให้ดำเนินการส่งหนังสือให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 หรือจนถึง 30 มีนาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (รูปแบบออนไลน์)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยห้องสมุด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งวิธีการส่งคืนหนังสือ สำหรับนักเรียนที่ยืมหนังสือ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จนจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ผ่อนผันค่าเทอมเพื่อรอประกาศผลสอบโครงการ วมว. (ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร) รอบที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนนักเรียน ที่มีความสามารถ ในด้านการเล่นดนตรีคลาสสิก เปียโน- กีตาร์คลาสสิค- ไวโอลิน ส่งคลิปการแสดง เข้าร่วมประกวดเยาวชนดนตรีคลาสสิก เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 28 ก.พ.2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้สนามกีฬา ในบริเวณโดมเอนกประสงค์ และภายในบริเวณโรงเรียน ในการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมรวมกลุ่มทุกประเภท ** ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น **
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (กรณีผ่อนผันการชำระเงิน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การตรวจ ATK (COVID -19 TEST) สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียน ค่าย 1 (สอวน.) ปีการศึกษา 2564 3 กุมภาพันธ์ 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7,000 บาท
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วิธีการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาสผลสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เน้นย้ำ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนถึงวันสอบ 22 มกราคม 2565 การสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนการเข้าสอบ คัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ห้องสอบ แผนผังอาคารสอบ และการรายงานตัว ณ จุดคัดกรอง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (โครงการ วมว.รอบแรก) สนามสอบ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวทางการจัดการการสอนของโรงเรียน ซึ่งจะใช้รูปแบบผสมผสานในระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 31 มกราคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (กรณีผ่อนผันการชำระเงิน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรขอแจ้งการขยายเวลาเรียนออนไลน์ ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ( ค่าย สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ วันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 นี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางการตรวจ ATK ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียน onsite ในระยะที่ 3 (วันที่ 4-31 มกราคม 2565)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติและแผนผังสำหรับการเข้าสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดและเปิดหอพักในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งข่าวจากหน่วยทะเบียนและประมวลผล สำหรับนักเรียนที่ขอรับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1/ปพ.7 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ทางไปรษณีย์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางการเปิดสถานศึกษาแบบเข้าพื้นที่ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 (13-30 ธันวาคม 2564)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สอวน. ประกาศให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 เหลือเวลาอีกเพียง 10 วัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการลดเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดจำหน่ายชุดสมุด และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน ในวันที่ 26 พ.ย. และ 29 พ.ย. 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการการจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ข้อปฏิบัติในการใช้บริการอาคารโภชนาการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่(Onsite) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้ อย่าลืมป้องกันตัวเองและเพื่อนรอบข้างนะคะ ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ให้นักเรียนลงทะเบียน ไทยเซฟไทย เพื่อใช้การคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่เปิดภาคเรียน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งรูปแบบการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการคึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ภายใต้วิถีใหม่ NEW NORMAL
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปรับเลื่อนกำหนดการการเดินทางกลับเข้าหอพักโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปรับเลื่อนวันเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” (รูปแบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การโอนเงินช่วยเหลือด้านการศึกษา จากรัฐบาล 2,000 บาท
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน (เข็ม 2 )
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แผนการเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งความคืบหน้า เกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากรัฐบาล 2,000 บาท เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ในส่วนที่โรงเรียนได้ดำเนินการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งรายชื่อนักเรียนหอพักประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์อยู่หอพักในภาคเรียนที่ 2 เพิ่มเติม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ (รอบเก็บตก) สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะรับวัคซีน (เข็ม 1) แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ในรอบที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน (รอบเก็บตก ที่ไม่สามารถมารับตามกำหนดเมื่อวันที่ 12 ต.ค.64)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลารับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ช่องทางการติดต่อ “ กลุ่มไลน์วัคซีน “COVID - 19
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากรัฐบาล 2,000 บาท
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ (COVID-19)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (รอบผ่อนผัน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากรัฐบาล 2,000 บาท
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนแจ้งความประสงค์ การคืน/ลดเงินค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการการขอและรับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1,ปพ.7 เพื่อใช้ในการสมัครสอบ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 15 ต.ค. 64 สมัครผ่านโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 ปพ.7 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ สอวน. 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเก็บตก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปรับลดเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนอออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ทุนการศึกษาโดยมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางการช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหอพัก ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาและผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าหอพัก จากเดิมวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน ตามการเลื่อนเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (ON SITE) ของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียนที่ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน นศท. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการการเดินทางเข้ามากรอกเอกสารใบนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขยายเวลาการสมัครและการชำระเงินค่าประกันกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการเปิดเรียน (แบบเข้าพื้นที่ปรกติ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนส่งผลงานโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายการหนังสือและค่าชำระหนังสือเพิ่มเติม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
SELF - DIRECTED LEARNING การเรียนรู้แบบนำตนเอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กระบวนการรู้คิด METACOGNITION เพื่อตอบโจทย์การเรียนออนไลน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือ Blended learning ที่มีการผสมผสานการเรียนแบบ online (ผ่านระบบ Google Classroom)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายละเอียดการรับหนังสือเรียน ชุดสมุด และเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กรณีผู้แจ้งความประสงค์ให้โรงเรียนจัดส่งให้ตามที่อยู่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับหนังสือเรียน ชุดสมุด และเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กรณีผู้แจ้งความประสงค์รับด้วยตนเอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยุติการเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสำรวจความประสงค์ในการรับหนังสือเรียน ชุดเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยกเลิกการเดินทางเข้ากักตัวของนักเรียนหอพักที่อาศัยอยู่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดจองหอพักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนใหม่ เพิ่มเติม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง ในการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปรับเปลี่ยนการนัดหมายกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ช่องทางการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่หอพักเอกชน ไลน์กลุ่ม “หอพักเอกชน NUD”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบบัญชีสำรอง (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปรับเปลี่ยนแผนงานกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกิจกรรม โครงการ”กล้าเสลาเทาแสด” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขั้นตอนการดำเนินการสละสิทธิ์และเรียกบัญชีสำรองเพิ่มเติม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กําหนดการกิจกรรมในค่ายสอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการเรียน (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2564)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก ขอแจ้งกำหนดปิดหอพักนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และกำหนดการเปิดหอพักนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการซื้อและสั่งจองชุดเครื่องแบบ (รอบเก็บตก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แผนผังสถานที่ และขั้นตอนในการจำหน่ายและสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเเข่งขันประกวดโครงการ Ramathibodi Pitching Challenge
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อและช่วงเวลาสำหรับเข้ามาซื้อหรือสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปฏิทินการดำเนินการสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการจำหน่ายและรับจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการย้ายแผนการเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการสอบโครงการสอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
จุดรับ - ส่ง (ชั่วคราว) บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งชะลอการเรียกบัญชีสำรอง ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งยืนยันการหยุดการเรียนการสอนในระบบด้วยเหตุพิเศษ ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง โครงการ วมว.ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. (รอบสอง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าศึกษา กรณีนักเรียนบัญชีตัวจริงที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งงดใช้สนามและสถานที่ภายในโรงเรียน ทำกิจกรรมและออกกำลังกาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปิดการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การติดตามประกาศของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งยกเลิกการสอบกลางภาคตามตาราง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการมอบตัว ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบมอบตัวออนไลน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอให้นักเรียนทุกคนบันทึกข้อมูลการเดินทาง ในระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรแบบออนไลน์ทุกวัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนที่กลับมาจากต่างจังหวัด รายงานข้อมูลตามช่องทางที่ จ.พิษณุโลก กำหนด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
NUD Christmas night Art & Music festival
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก แจ้งเรื่องการปิดและเปิดหอพักในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเปิดทำการเรียนการสอนปกติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
Thailand English Online Contest by EOL System ( TEOC6 )
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (โดยวิธีการสมัครด้วยตนเอง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการทดสอบความรู้ โครงการ NUD Prep Test 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระเงินสมัครสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าภายในโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษาที่ 1/2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
Siriraj Open House 2020 : Train to Siriraj
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
CMU OpenHouse Online 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) NUD PREP TEST 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : NUIC Camp 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว ฉบับปรับปรุง 8 ตุลาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 (สสวท.)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเขารวมแข่งขันคณิตศาสตร ประเทศไทย ( Thailand Mathematics Contest -TMC ) ครั้งที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมประชุมแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
”การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (ร้านก๋วยเตี๋ยว, กวยจั๊บ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การผ่อนผันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แผนผังการรับ-ส่งนักเรียน และแนวปฏิบัติการจัดการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 กรกฎาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักโรงเรียน วันที่ 20-21 และวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 นี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิธีค้นหาความถนัดและพัฒนาลูกให้ตรงกับบุคลิกตัวตน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรายงานตัว รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และมาตรการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองด้านการชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล อุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สรุปข้อมูลที่ผู้ปกครอง และนักเรียนควรทราบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร้านค้าออนไลน์โครงการเงินทุนหมุนเวียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดพร้อมให้บริการแล้ว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วิธีการรับเอกสารจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดจองหอพักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสอบถามผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คู่มือการใช้งานระบบมอบตัวนักเรียน หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ - 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการ คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการคืนโน้ตบุ๊ค ให้นำโน้ตบุ๊คไปคืนได้ที่ ร้าน ห.จ.ก.ฮิวเมติค โดยตรง ตั้งแต่ วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้ช่องทางเข้า – ออกฝั่งตลาดสายหยุด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเลื่อนการประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอชี้แจง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปรับเปลี่ยนการจัดโครงการที่เกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมน. ในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยุติการเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำเรื่องผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา ให้มาดำเนินการชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เทศบาลนครพิษณุโลกประกาศยกเลิกโครงการแสงธรรมส่องทาง และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Info Graphic แบบเคลื่อนไหว เพื่อชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท จากกระทรวงยุติธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งแนวปฏิบัติการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊ค (รอบสุดท้าย) ได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งยกเลิกโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติฯ ของนักเรียนชั้น ม.5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเรื่องการปิดหอพักนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ งานแสดงโขนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ.โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษา จากกองพัฒนาภาษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรอบรมภาษาที่สาม ครั้งที่ 2/2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมี รามราชจักรีวงศ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เรียนผู้ปกครองนักเรียน ม.5 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับระบบดูผลการเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งยกเลิกโครงการวิทยาศาสตร์และสังคมเรียนรู้ สู่โลกกว้าง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังนักเรียนและบุคลากรเนื่องจากความเสี่ยงของฝุ่นละออง PM 2.5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อแยกตามห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศมาตรการ การรับมือปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ดำเนินการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม การสอบรอบ 2 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียบร้อยแล้ว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความห่วงใยต่ออาการป่วยของนักเรียนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (อัพเดตประกาศจากบริษัท)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศแนวทางการเรียกรายงานตัวบัญชีสำรองเพิ่มเติมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
NUDS เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล 1 และ ประถมศึกษา 1 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศเรียกรายชื่อ(ตัวสำรอง)ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันครูที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนทำการเปิด การเรียนการสอนตามปกติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สัญญาการยืมโน๊ตบุ๊คของนักเรียน ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. (รอบแรก) ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเรื่องการปิดและเปิดหอพักในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์คำพลคัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก พร้อมทั้งขอรับบริจาคของขวัญวันเด็ก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักแสดงโขน โครงการอบรมฝึกทักษะการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมีรามราชจักรีวงศ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการทดสอบความรู้ โครงการ NUD Prep Test 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อัพเดตแผนผัง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
7 ภาษาที่สาม ปูทางสู่อนาคต องค์กรไหนก็อยากคว้าตัว!!
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ English Contest เมื่อวันที่ 11 - 15 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม WINTER TWILIGHT MARKET
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียน ม.ปลายสนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เชิญอ่านรายละเอียด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 - 8 พ.ย. 2562 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาออกบูธจัดแสดงหนังสือ ณ. บริเวณโรงอาหารโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
[กำหนดการ] การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ English Contest
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 1/2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการปิด และเปิดหอพักนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนหัวแหลม และเข้าค่ายหัวแหลม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนรวมทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Mini Science and Math Olympiads
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง อาคารสถานที่ งบประมาณปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสอบคัดตัวเพชรยอดมงกุฏ ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ในรายการ Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขัน English Public Speaking Competition 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบคะแนนกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการจัดสอบ ASMO THAI ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสอบคัดเลือกนักเรียนตัวแทน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดออกแบบโลโก้ หัวข้อ N.U.D satit.nu.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ Startup พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศการคัดเลือกเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ซื้อสมุดและอุปกรณ์การเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหมากล้อมหมากล้อม Summer Camp @NU
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มส , มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.4 แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชี้แจงข้อมูลการจองห้องพักและการจัดสรรห้องพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดภาพวาดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดหอพัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงาน เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่าใช้จ่ายประมาณการชุดเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี ชุดพละ และเสื้อผ้าไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ระเบียบการเข้าห้องสอบ โครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในระดับดีมากทุกคน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรม Christmas night market
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) NUD Prep Test 2018
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. รอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (Abilympics Thailand 2019)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การจัดแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตารางการซ้อมและการนัดหมาย ฝ่ายเชียร์ และการแสดงพิธีเปิดพิธีปิด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรมโครงการกล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เรื่อง แต่งตั้งนายกและอุปนายกชมรมผู้ปกครองและครูฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่าน ศูนย์, ร ,มส ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับห้องนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ ๒๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เกณฑ์การรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศข้อมูลการเรียกบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ตอนทศกัณฐ์ประเดิมศึก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. 61 รอบแรก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นรายครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559