ติดตามการเรียกบัญชีสำรองเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566ลำดับการเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ณ ปัจจุบันถึงลำดับที่ 200

ลำดับการเรียกบัญชีสำรอง ม.4 ณ ปัจจุบันถึงลำดับที่ 6

อัพเดต ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ ตอนกษิรธารา จากมารดา เมตตาบุตร

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 2-6 ก.พ. 2566 โครงการ วมว. นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 และจัดนิทรรศการ ในงาน

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559