หน่วยทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 ปพ.7 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 ปพ.7 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

1.ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://www.satit.nu.ac.th/ ในเมนู บริการออนไลน์ >ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักเรียน>คำร้องขอเอกสารภาษาไทย60

2.กรอกข้อมูลในใบคำร้องให้ถูกต้อง *หากขอเอกสารภาษาไทยให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาไทย หากขอเอกสารภาษาอังกฤษให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ*

3.แนบรูปถ่ายนักเรียนในชุดนักเรียนชั้นปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว ตามจำนวนเอกสารที่ขอ

4.แนบเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารฯ และค่าส่งไปรษณีย์ ตามจำนวนเงินที่แจ้งในใบคำร้อง

5.แนบซองเอกสารขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงผู้ขอรับเอกสาร จำนวน 1 ซอง

6.ส่งไปรษณีย์มาที่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (งานทะเบียน) เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเหตุ :

- การขอเอกสารทุกชนิดไม่สามารถขอเอกสารแบบด่วนได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการ

ทางโรงเรียนจะไม่ดำเนินการออกเอกสารให้หากนักเรียนไม่แนบรูปถ่ายมา

หากขอเอกสารภาษาไทยให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาไทย หากขอเอกสารภาษาอังกฤษให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

 ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าถิ่นพิษณุโลก

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559