ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ในระบบของโรงเรียน ก่อนวันที่ 29 มิ.ย. 2565
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ขอให้นักเรียนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ในระบบของโรงเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพื่อที่ทางโรงเรียน จะได้นำส่งข้อมูลของนักเรียนให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนวันที่ 29 มิ.ย. 2565
สามารถดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ ที่นี่
นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลได้ดังรูปหรือเข้าไปดูคู่มือได้ ที่นี่

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559