งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)

  บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1
  เอกสารประกอบการสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว
  แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
  ใบรับรองแพทย์
  ใบสมัคร "รด.จิตอาสา" ประจำปีการศึกษา 2562

  ผู้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)

  อาจารย์เอกสิษฐ์   หาแก้ว

  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     eakkasith@nu.ac.th  ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ   อินพาเพียร

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1731
  E-mail:
     thanasin_eak@hotmail.com

  อาจารย์ภูริต   แก้วเจริญเนตร

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     puritka@nu.ac.th

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559