งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)

**สำหรับอาจารย์ที่ต้องการส่งไฟล์ชุมนุมให้ส่งไฟล์ไปที่อีเมล์ : chumnum.nud@gmail.com


ผู้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)

อาจารย์ปรินธร   เอี่ยมสะอาด

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   princie_eye@hotmail.com

อาจารย์เพียรพิมพ์   ยาระนะ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์วุฒิศักดิ์   กาญจนาภา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   wuttisak_m@hotmail.co.th

นายวันเฉลิม   จันทร์ทรง

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
E-mail:
   wanchalermj@nu.ac.th

บทความ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

คู่มือการอัพโหลดไฟล์ชุมนุมบนระบบอัพโหลดไฟล์
แบบบันทึกชุมนุม
แบบบันทึกชุมนุม ม.ต้น (สำหรับอาจารย์ประจำชุมนุม)
แบบบันทึกชุมนุม ม.ปลาย (สำหรับอาจารย์ประจำชุมนุม)

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559