งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)

  บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.1
  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.2
  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.3
  ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

  ผู้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)

  อาจารย์ประยูร   คำเติม

  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     a_chem3603@hotmail.com  อาจารย์ธนวลัย   กูลประดิษฐ์

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     jj_tanawalai@hotmail.com

  อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
  E-mail:
     khanchai_si@hotmail.com

  อาจารย์อัฏฐะพร   ผาคำ

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559