งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)

    บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

    คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.1
    คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.2
    คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.3
    ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

    ผู้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)

    อาจารย์ประยูร   คำเติม

    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       a_chem3603@hotmail.com    อาจารย์ธนวลัย   กูลประดิษฐ์

    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       jj_tanawalai@hotmail.com

    อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
    E-mail:
       khanchai_si@hotmail.com

    อาจารย์อัฏฐะพร   ผาคำ

    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

    - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
    - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
    ×

    กำหนดคะแนนเต็ม

    ของรายวิชา

    ×
    ยินดีต้อนรับครับผม ×
    :: ติดต่อได้ที่

    โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
    เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
    จังหวัดพิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์ 0-55378-306-10
    โทรสาร 0-55378-305
    หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

    © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559