เผยแพร่บทความ

อาจารย์ศิพร อนันต์ธีระชัย

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

  • วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ :
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail :
   siporna@nu.ac.th
บุคลากรสาย :
   วิชาการ
สังกัดงาน :
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด

รายการไฟล์

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559