เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร