ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ระเบียบการเข้าห้องสอบ โครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในระดับดีมากทุกคน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณและงานปีใหม่ 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรม Christmas night market
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) NUD Prep Test 2018
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. รอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (Abilympics Thailand 2019)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การจัดแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตารางการซ้อมและการนัดหมาย ฝ่ายเชียร์ และการแสดงพิธีเปิดพิธีปิด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรมโครงการกล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เรื่อง แต่งตั้งนายกและอุปนายกชมรมผู้ปกครองและครูฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่าน ศูนย์, ร ,มส ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับห้องนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ ๒๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เกณฑ์การรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศข้อมูลการเรียกบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ตอนทศกัณฐ์ประเดิมศึก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. 61 รอบแรก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นรายครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559