ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ Startup พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ​ผลการทดสอบร่างกาย​ เพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร​ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศการคัดเลือกเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เรียนผู้ปกครองนักเรียนหอพัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ซื้อสมุดและอุปกรณ์การเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหมากล้อมหมากล้อม Summer Camp @NU
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มส , มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.4 แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชี้แจงข้อมูลการจองห้องพักและการจัดสรรห้องพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดภาพวาดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดหอพัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงาน เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่าใช้จ่ายประมาณการชุดเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี ชุดพละ และเสื้อผ้าไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ระเบียบการเข้าห้องสอบ โครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในระดับดีมากทุกคน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรม Christmas night market
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) NUD Prep Test 2018
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. รอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (Abilympics Thailand 2019)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การจัดแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตารางการซ้อมและการนัดหมาย ฝ่ายเชียร์ และการแสดงพิธีเปิดพิธีปิด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรมโครงการกล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เรื่อง แต่งตั้งนายกและอุปนายกชมรมผู้ปกครองและครูฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่าน ศูนย์, ร ,มส ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับห้องนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ ๒๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เกณฑ์การรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศข้อมูลการเรียกบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ตอนทศกัณฐ์ประเดิมศึก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. 61 รอบแรก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นรายครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559