บุคลากรของโรงเรียน มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสผู้อำนวยการโรงเรียนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาเทา-แสด กิจกรรมที่ ๒ สุขภาพดีถ้วนหน้า
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วมว. รุ่นที่ 7
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด (กิจกรรมที่ 1 รอบรั้วเสลา) ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Mini Camp กล้าเสลาเทา-แสด ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มัธยมสาธิต ม.น. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กิจกรรมที่ ๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อธิการบดีพบปะบุคลากรของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลในงานการแข่งขันกีฬา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการนิทรรศการการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนร่วมกิจกรรมเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว ปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.พ. 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร “จัดการแสดงโขนสาธิตนเรศวร”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนร่วมงานแถลงข่าวพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการนิทรรศการการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ"กล้าเสลา"เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณนักเรียนสำหรับงาน "เสลาเกมส์ 43" และกิจกรรมปีใหม่ 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ MSS Cable TV นำไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก ในโอกาสที่ให้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ทางสถานีโทรทัศน์ MSS cable TV
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์มาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “เสลาเกมส์”พร้อมจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ วันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน : กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินสนับสนุนการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน : กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บรรยากาศการไปสมัครจิตอาสาพระราชทานของนักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักแสดงโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดแสดงโขนและการรำเชิญพระขวัญในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ สังกัดกองทัพอากาศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจการนักเรียนและงานคณะกรรมการนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
1 สิงหาคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน : ครบ 13 ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนร่วมสักการะและวางพานพุ่มสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการถวายเทียนพรรษา : 25 ก.ค.2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนมอบเงินบริจาคให้กับวงดนตรีผู้พิการทางสายตา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสังเกตุการณ์การเรียนการสอน โดยผู้เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา คืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "The Art of Teaching in Singapore"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมอำนวยการครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมอบกระเช้าขอบคุณแก่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านต่างๆ ในโครงการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ "กล้าเสลามินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1" วันที่ 3 มิถุนายน 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสมทบทุนโครงการ กล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการกล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร้าน ส.การยนต์ พิษณุโลก มอบเงินสนับสนุนโครงการกล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายธนะพัฒน์ ศรีนวล มอบเงินสนับสนุนโครงการกล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินสมทบทุนเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายกล้าเสลา เทา-แสด ครั้งที่ 13 : สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Mini Camp กล้าเสลาเทา-แสด ประจำปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานทำบุญเมืองพิษณุโลกและงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครู เพื่อลูกรัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาอาสาพัฒนา กิจกรรมที่ 2 ค่ายนันทนาการอาสา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมกอล์ฟการกุศล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 3/2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ประเดิมศึก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนำที่มีศักยภาพการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ จาก สสส.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ "กล้าเสลา" เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นิทรรศการประกวดโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นิทรรศการประกวดโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่่วมจัดนิทรรศการงานวันเด็ก รพ.พิษณุเวช ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปิดอินทนิลเกมส์ และพิธีรับธง เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อินทนิลเกมส์ : กิจกรรมทัศนศึกษาของผู้บริหาร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อินทนิลเกมส์ : กิจกรรมปาฐกถาพิเศษและนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การกีฬาอย่างยั่งยืน”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มอบรางวัล NUD PREP TEST 2017
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการบรรยายธรรม หัวข้อธรรมะสอนใจ อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแสดงโขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการนั่งรถรางชมวัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ณ กรุงเทพมหานคร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน "กล้าเสลาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ครั้งที่ 12 รอบการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ย. 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 "อินทนิลเกมส์"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านรักไทย อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Big Cleaning Day
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชูรู้คุณค่าภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรและนักเรียนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่ 2 KM การศึกษาหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ณ สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ม.น.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ปูทางสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ : สำหรับบุคลากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปิดบ้านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ กิจกรรม Open House 2017
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาคืนถิ่น : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ สัญจร รุ่งเรืองเมืองสุโขทัย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ English on Science 2017 ณ จังหวัดเชียงใหม่ : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมมอบนโยบายสำหรับโรงเรียน โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาการอธิการบดี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการแสงธรรมนำทาง "อานาปานสติ"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด ประจำปีการศึกษา 2560 : วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด ประจำปีการศึกษา 2560 : กิจกรรมวันที่ 3 พ.ค. 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ Nud Summer Training 2017 : ค่ายวิทยาศาสตร์ Science Camp 1 วัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธศิลามงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา - แสด ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ NUD Summer Training 2017 : อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Brush Pen Calligraphy
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับบุคลากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปิดโครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมค่าย วมว.สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2560 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมทัศนศึกษารอบเมืองพิษณุโลกโดยรถราง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2/2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ MSS Cable TV พิษณุโลก ประเด็นการประชาสัมพันธ์โครงการ NUD Summer Training
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ GAT สูงสุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน 46
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมนิทรรศการศิลปะและดนตรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ พ่อของแผ่นดิน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการ "สร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก" ของสำนักพิมพ์ อี.คิว.พลัส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ "กล้าเสลา" เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดนิทรรศการประกวดโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ต้อนรับ ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการนิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมตัวกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์ ชุดที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทัพนักกีฬากว่า 90 คน เข้าร่วมงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน MWITS Square ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ : การให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ จากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ จัดโครงการนั่งรถรางชมวัง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรม Art and Music Contest
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปิด "ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เป็นวิทยากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนรุ่นพี่ในโครงการพี่สอนน้องสู่โอลิมปิก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1/2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดอบรมบุคลากร เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพสากลและยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 “STEM สุดฮอต Robot สุดฮิต” จัดขึ้นโดยศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการเรียนภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมแกนนำออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนฯนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 11 ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ สู่สังคม ของนักเรียนชั้น ม.6.5 (โครงการ วมว.) ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ English on Science
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรและนักเรียน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 26 ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดหนองบัว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน Street bas nud.2016 ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ภายใต้โครงการ "ต้นกล้า การออม"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๑
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯสัญจร รุ่งเรืองเมืองสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้น ม.2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรม โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเพศศึกษา รู้ไว้ปลอดภัย : จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและทำบุญหอพัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา-แสด ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ MINI CAMP กล้าเสลาเทา – แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ GOOGLE FOR EDUCATION แก่บุคลากรสายวิชาการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการวิจัยหลักของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “กล้าเสลา” เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการวิทยาศาสตร์เรียนรู้ สู่โลกกว้าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : กิจกรรมที่ 1 การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดนิทรรศการประกวดโครงงาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559