ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเข้าเล่ม สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการทั่วไป)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการงานผู้ดูแลหอพักนักเรียนชาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ดูแลหอพักนักเรียนชาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการรับสมัคผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครูคณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ปรกอบการร้านค้า (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าฯ (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู (ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และ สังคมศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๔ อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่ง ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สังกัด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอน (นักวิชาการศึกษา) 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559