ประกาศรับสมัคผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ


ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 : กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันคิดเลขเร็ว

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 : งานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 21 สถาบัน

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559