ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
    โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" ระหว่างวันที่ 3 -9 ธันวาคม 2561 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะมี 17 ชนิดกีฬาและมีนักกีฬาพร้อมทั้งผู้ติดตามเข้าร่วมงานประมาณ 12,000 คน โดยโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการแข่งขัน
    ดังนั้น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ผู้ปกครอง/บุคคลทั่วไป/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านที่มีความประสงค์ ให้การสนับสนุนทำป้ายผ้าขวางถนนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" ป้ายละ 3,000 บาท อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  แดงทองดี 08-8166-6855 หรือหากท่านมีความประสงค์ให้ความอนุเคราะห์ โปรดกรอกแบบตอบรับให้การสนับสนุนการแข่งขันฯ ที่แบบมาพร้อมนี้ หรือสามารถแจ้งทางโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นี้ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ MSS Cable TV นำไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559