ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ
การรับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 
       สามารถมารับล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561  เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องสมุด ถ้าไม่สะดวกมารับในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมารับได้ในเช้าวันเปิดภาคเรียน (15 พ.ค. 2561) ในเวลา 6.30 น. ณ ห้องสมุด  โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงเพื่อขอรับหนังสือ  พร้อมชำระค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ  โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ MSS Cable TV นำไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559