ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561*** ข้อปฎิบัติในการสอบ ***
ระเบียบการเข้าห้องสอบ
   1. ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ
   2. ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรนักเรียน  ไม่มีสิทธิ์สอบ
   3. มาสายเกิน 15 นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบ
   4. ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร  ไม้บรรทัดคำนวณ เครื่องคิดเลข เครื่องช่วยในการคำนวณ น้ำยาลบคำผิด และนาฬิกาทุกชนิดเข้าห้องสอบ
   5. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะ  ปากกา  ดินสอ 2B ยางลบ  และกบเหลาดินสอ  เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
   6. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ใส่ดินสอทุกชนิดเข้าห้องสอบ
   7. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบใส่เสื้อกันหนาวในห้องสอบ
   8. ให้ผู้เข้าสอบนั่งสอบจนหมดเวลา
   *** โรงเรียนไม่รับฝากสิ่งของใดๆ

อุปกรณ์และหลักฐานที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
   1. ปากกา
   2. ดินสอ 2ฺB 
   3. ยางลบ
   4. กบเหลาดินสอ
   5. บัตรประจำตัวสอบ
   6. บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน

ข้อแนะนำ
   1. ให้นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแล้วลงลายมื่อชื่อที่บัตรให้เรียบร้อย
   2. สำรวจตนเองว่ามีบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหรือยัง หากไม่มีทั้งสองอย่างให้ดำเนินการทำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบ
   3. ให้มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมงเนื่องจากมีผู้สมัครสอบเดินทางมาเป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้การจราจรติดขัด
   4. ก่อนส่งบุตรหลานเข้าบริเวณอาคารสอบให้นัดหมายจุดนัดพบหลังสอบเสร็จ เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบได้
แผนที่ไปอาคารสอบ

ผังสนามสอบอาคารเรียน (QS)


ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ MSS Cable TV นำไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559