ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
     
     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ
               1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6
               2.นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค
               3.สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
      ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน 
       
       รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา :  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf icon ดาวน์โหลดข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

อธิการบดีพบปะบุคลากรของโรงเรียน

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลในงานการแข่งขันกีฬา

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการนิทรรศการการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559