โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ Startup พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กำหนดการโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศ​ผลการทดสอบร่างกาย​ เพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร​ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่)
ประกาศการคัดเลือกเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562
เรียนผู้ปกครองนักเรียนหอพัก
การชำระค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากรของโรงเรียน มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสผู้อำนวยการโรงเรียนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง
โครงการกล้าเสลาเทา-แสด กิจกรรมที่ ๒ สุขภาพดีถ้วนหน้า
ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วมว. รุ่นที่ 7
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด (กิจกรรมที่ 1 รอบรั้วเสลา) ปีการศึกษา 2562
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติครั้งที่ 16
ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 16


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อัพเดตวันที่ 13 มิถุนายน 2562)
รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

เอกสารกีฬาสาธิต-๔๓

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 1/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2560

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2019-06-17 08:58:59
 • เผยแพร่วันที่: 2019-06-07 10:27:55
 • เผยแพร่วันที่: 2019-06-06 13:47:51
 • เผยแพร่วันที่: 2019-05-29 15:52:15
 • เผยแพร่วันที่: 2019-05-23 14:45:14


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559