โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการวมว. 2562 เข้าตรวจสอบสถานะ


กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์"
NUD Prep Test 2018
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มส , มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.4 แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ชี้แจงข้อมูลการจองห้องพักและการจัดสรรห้องพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
อธิการบดีพบปะบุคลากรของโรงเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลในงานการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการนิทรรศการการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการแข่งขันคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 4 By EOL
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดิโอ สื่อสารประชาสัมพันธ์เนื้อหา ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เอกสารกีฬาสาธิต-๔๓

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2561

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2560

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-21 09:43:16
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-19 09:36:28
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-14 11:57:01
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-08 10:10:04
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-01 10:35:35


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559