slide 1
ขอเรียนเชิญร่วมเฝ้าฯ รับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมวิชาการในงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”
แจ้งกำหนดการปิด และเปิดหอพักนักเรียน
มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนหัวแหลม และเข้าค่ายหัวแหลม
ขอเชิญชวนนักเรียนรวมทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Mini Science and Math Olympiads
กำหนดการโครงการ ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง อาคารสถานที่ งบประมาณปี 2562
การสอบคัดตัวเพชรยอดมงกุฏ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ในรายการ Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการหอพักโครงการ วมว.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ บุคลากร นักเรียน และตัวแทนนักเรียนจิตอาสา ร่วมนำสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
บุคลากรโรงเรียนร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติและนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียน ร่วมงาน NUDS OPEN HOUSE สาธิต มน.(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
ผลการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562
การเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน NUIC STAR 2019 SINGING CONTEST


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

เปิดระบบจองหอพักนักเรียน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการเปิดทดลองระบบการจองหอพัก เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 1/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2019-10-01 09:21:22
 • เผยแพร่วันที่: 2019-10-10 09:41:38
 • เผยแพร่วันที่: 2019-09-13 08:42:13
 • เผยแพร่วันที่: 2019-09-16 12:22:27
 • เผยแพร่วันที่: 2019-07-02 15:31:59


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559