ประกาศผลการทดสอบความรู้ โครงการ NUD Prep Test 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อัพเดตแผนผัง)
7 ภาษาที่สาม ปูทางสู่อนาคต องค์กรไหนก็อยากคว้าตัว!!
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ English Contest เมื่อวันที่ 11 - 15 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม WINTER TWILIGHT MARKET
นักเรียน ม.ปลายสนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เชิญอ่านรายละเอียด
วันที่ 6 - 8 พ.ย. 2562 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาออกบูธจัดแสดงหนังสือ ณ. บริเวณโรงอาหารโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนั่งรถรางชมวัง วันที่ 20 และ 27 พฤษจิกายน 2562
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี2562
ขอแสดงความยินดีกับ นายหลักทรัพย์ สุขแสงชู เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะเเละการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณบุตร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ Juan Carlo Donato Antonio ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
เปิดระบบจองหอพักนักเรียน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการเปิดทดลองระบบการจองหอพัก เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3


ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2019-11-14 14:46:52
 • เผยแพร่วันที่: 2019-10-01 09:21:22
 • เผยแพร่วันที่: 2019-10-16 13:35:32
 • เผยแพร่วันที่: 2019-09-13 08:42:13
 • เผยแพร่วันที่: 2019-09-16 12:22:27


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559