วิธีการรับเอกสารจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
เปิดจองหอพักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนใหม่
แบบสอบถามผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom
คู่มือการใช้งานระบบมอบตัวนักเรียน หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ - 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศผลการ คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการคืนโน้ตบุ๊ค ให้นำโน้ตบุ๊คไปคืนได้ที่ ร้าน ห.จ.ก.ฮิวเมติค โดยตรง ตั้งแต่ วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
งดใช้ช่องทางเข้า – ออกฝั่งตลาดสายหยุด
การแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมี รามราชจักรีวงศ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ " กล้าเสลา" เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คณะครูจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของระดับจังหวัดในแต่ละรายวิชา
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น ปีการศึกษา 2562 ของ สสวท.


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มี.ค. - 9 .พ.ค. 2563
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไข ผลการเรียนรอบ 2 ในวันที่ 23 – 24 มี.ค. 2563
รหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคชดเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ด่วน! นักเรียนจะไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีปัญหาในการขอจบการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน *** ด่วนที่สุด ***
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทสังคม
แนวปฏิบัติ การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน-2563

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-04-03 10:31:45
 • เผยแพร่วันที่: 2020-04-02 10:44:52
 • เผยแพร่วันที่: 2020-03-27 17:22:17
 • เผยแพร่วันที่: 2020-03-17 10:33:04
 • เผยแพร่วันที่: 2020-03-27 16:59:05


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559