สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการวมว. 2562 เข้าตรวจสอบสถานะ


กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์"
NUD Prep Test 2018
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระเบียบการเข้าห้องสอบ โครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในระดับดีมากทุกคน
กำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณและงานปีใหม่ 2562
กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณนักเรียนสำหรับงาน "เสลาเกมส์ 43" และกิจกรรมปีใหม่ 2562
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ MSS Cable TV นำไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
ผู้บริหารโรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
รางวัลระดับเหรียญเงิน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3 : มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
รางวัลระดับเหรียญเงิน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 : มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
รางวัลระดับเหรียญทอง : การแข่งขันศิลปะ ทัศนศิลป์ (ศิลป์สร้างสรรค์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561
25 เหรียญรางวัลจากกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อเพื่อจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตฯ
ปฏิทินกิจกรรมโครงงาน ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารกีฬาสาธิต-๔๓

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2561

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2560

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2018-10-18 14:34:40
 • เผยแพร่วันที่: 2018-09-26 13:41:05
 • เผยแพร่วันที่: 2018-09-04 09:12:58
 • เผยแพร่วันที่: 2018-08-23 11:31:05


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31
  เผยแพร่วันที่: 2018-05-02 16:13:11
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-22 09:15:09

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559