กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหมากล้อมหมากล้อม Summer Camp @NU
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด ปีการศึกษา 2562
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มส , มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โครงการ Mini Camp กล้าเสลาเทา-แสด ประจำปี 2562
มัธยมสาธิต ม.น. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กิจกรรมที่ ๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สอบ O-NET ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑๐ คน
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สอบ O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑๓ คน
ผลการแข่งขันคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562
รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เอกสารกีฬาสาธิต-๔๓

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2561

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2560

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2019-04-25 17:18:02
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-21 09:43:16
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-19 09:36:28
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-14 11:57:01
 • เผยแพร่วันที่: 2019-03-08 10:10:04


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559