ประกาศผลการทดสอบความรู้ โครงการ NUD Prep Test 2020
แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การชำระเงินสมัครสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
กำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าภายในโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษาที่ 1/2563
Siriraj Open House 2020 : Train to Siriraj
CMU OpenHouse Online 2020
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียน
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน
การแข่งขัน Max Ploys Crossword Game A – Math Kumkom and Sudoku Ed – Sport Challenge 2020
การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก) ประจำปี 2563
ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16
รางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ Thesis & Independent Study Innovation Award 2020


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ขอเชิญนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
ขอแจ้งวันเปิดหอพักให้นักเรียนขนสัมภาระและเข้าหอพัก (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
แจ้งกำหนดการเปิดชำระเงินค่าบำรุง หอพักนักเรียน รอบที่ 2 (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน รอบที่ 2 รับจำนวนเพิ่มเติม 47 คน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รายชื่อห้องสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
เปิดทดลองระบบจองหอพักนักเรียนและเปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563


สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (17 พ.ย. 63)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-11-17 11:01:30
 • เผยแพร่วันที่: 2020-11-03 09:58:21
 • เผยแพร่วันที่: 2020-10-21 14:24:32
 • เผยแพร่วันที่: 2020-10-09 13:11:36
 • เผยแพร่วันที่: 2020-09-28 14:05:34


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala