ขอแจ้งยกเลิกโครงการวิทยาศาสตร์และสังคมเรียนรู้ สู่โลกกว้าง
ประกาศ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังนักเรียนและบุคลากรเนื่องจากความเสี่ยงของฝุ่นละออง PM 2.5
ประกาศรายชื่อแยกตามห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2563
ประกาศมาตรการ การรับมือปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ดำเนินการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม การสอบรอบ 2 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความห่วงใยต่ออาการป่วยของนักเรียนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (อัพเดตประกาศจากบริษัท)
ประกาศแนวทางการเรียกรายงานตัวบัญชีสำรองเพิ่มเติมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการค่ายภาษาอังฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ. ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามอบกระเช้าของขวัญ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
ตัวแทนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและสิ่งของทอดผ้าป่า โดยมีพระอาจารย์กำพล รับอนุโมทนาบุญ
ผลการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์และ การร้องเพลงสากล
ขอแสดงความยินดีกับ นายหลักทรัพย์ สุขแสงชู เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะเเละการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณบุตร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบจบโครงงาน ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562
สัญญาการยืมโน๊ตบุ๊คของนักเรียน ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ม.5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
เปิดระบบจองหอพักนักเรียน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)


ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-01-24 16:52:19
 • เผยแพร่วันที่: 2020-01-22 10:32:22
 • เผยแพร่วันที่: 2019-12-16 14:03:17
 • เผยแพร่วันที่: 2019-11-14 14:46:52
 • เผยแพร่วันที่: 2019-10-01 09:21:22


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559