กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อและช่วงเวลาสำหรับเข้ามาซื้อหรือสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการดำเนินการสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการจำหน่ายและรับจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติการย้ายแผนการเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31
แนวปฏิบัติในการสอบโครงการสอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
จุดรับ - ส่ง (ชั่วคราว) บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564
ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับเกียรติบัตรในวันครูแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 65 ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับดีเด่น” ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
รับรางวัลชมเชย สาขาเทคนิคสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม จากโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศสถานะนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เปิดให้ชำระเงินรอบที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ได้ทำการจองหอพักไปเมื่อวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
แบบสำรวจความประสงค์เข้าสอบ O – NET ปีการศึกษา 2563
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รอผลสอบ วมว. รอบสอง ปีการศึกษา 1/2564
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เฉพาะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการเก็บคะแนนกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงวันการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2


ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (17 พ.ย. 63)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-03-01 14:08:53
 • เผยแพร่วันที่: 2021-02-04 11:11:39
 • เผยแพร่วันที่: 2021-02-03 14:37:15
 • เผยแพร่วันที่: 2021-01-15 21:35:51
 • เผยแพร่วันที่: 2020-11-17 11:01:30


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala