สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
พฤศจิกายน   2557
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
        
 
        
 
 
       สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4
       โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
       รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4
       ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
           
            เรื่อง กำหนดการ โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนนและแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
            ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกดูรายละเอียด
 
           
            เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง ครู
            สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
            จำนวน 2 อัตรา
       ผลการสอบคัดเลือก
 
           
            เรื่อง กำหนดการ"งานราตรีกล้าเสลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 " ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
            ผู้สนใจสามารถสำรองโต๊ะได้ที่
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่คุณวีระชัย พิริยะกุลกิจ โทร.08-1379-1150
            หรือสามารถติดต่อกับอาจารย์พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์ โทร.08-0441-1950, อาจารย์ธนะษิณ อินพาเพียร โทร.08-6765-3973,
             อาจารย์ขวัญชัย ศิริเวช โทร.08-0490-7669 และที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันและเวลาราชการ

           
            เรื่อง ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนเรียนที่ 2
            ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนในวันที่ 1-12 ธันวาคม 2557
      เอกสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      เอกสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           
            เรื่อง แผนผังห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 คลิกดูรายละเอียด
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
            แพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
            (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน
  คลิกดูรายชื่อนักเรียน
           

           
 
 
             เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบ กลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2557 ดังนี้
 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้
                                                            
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
         
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
   โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 
   ค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 
   พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร
    ในโรงเรียน ปี 2557
 
   โครงการอบรมเพศศึกษา  รู้ไว้ปลอดภัย : จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์
 
   การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
 
   กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานมหิดล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ WMI – 2014
   (World Mathematics Invitational) ณ ประเทศไต้หวัน
 
 
            เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง ครู
            สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
            จำนวน 2 อัตรา
       ผลการสอบข้อเขียน
 
           
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th