งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)

**สำหรับอาจารย์ที่ต้องการส่งไฟล์ชุมนุมให้ส่งไฟล์ไปที่อีเมล์ : chumnum.nud@gmail.com


ผู้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)

 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

บทความ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

คู่มือการอัพโหลดไฟล์ชุมนุมบนระบบอัพโหลดไฟล์
แบบบันทึกชุมนุม
คู่มือสมัครกิจกรรมชุมนุม-ภาคเรียนที่-1 59
ชุมนุม English Club
ชุมนุม Astronomy Club
ชุมนุม Calligraphy
ชุมนุม Cover Dance
ชุมนุม Crosstich
ชุมนุม Crossword + Bingo
ชุมนุม Do it yourself decoration
ชุมนุม Gunpla
ชุมนุม Lego Science
ชุมนุม My Gift
ชุมนุม NUD Explorer
ชุมนุม Read for the Blind
ชุมนุม Sci-fi
ชุมนุม Spelling Bee
ชุมนุม Thai Boxing
ชุมนุมกระเป๋าผ้าทำมือ
ชุมนุมกรีฑา
ชุมนุมการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ
ชุมนุมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ชุมนุมคณะกรรมการนักเรียน
ชุมนุมคริสเตียน
ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ชุมนุมคาราโอเกะ
ชุมนุมโครงงาน
ชุมนุมจิ๊กซอว์และต่อโมเดล
ชุมนุมดนตรีไทย
ชุมนุมดนตรีสากล
ชุมนุมนักเล่าเรื่อง
ชุมนุมนักอ่าน
ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
ชุมนุมบรรณารักษ์น้อย
ชุมนุมปาเป้า
ชุมนุมเปตอง
ชุมนุมฝึกจิต ฝึกสมาธิ ชีวิตคิดบวก
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย
ชุมนุมยุวดีเจ
ชุมนุมรักบี้ฟุตบอล
ชุมนุมเล่าเรื่องฟุตบอล
ชุมนุมวาดการ์ตูน
ชุมนุมศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย
ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์ผลงาน
ชุมนุมสร้างสรรค์งานผ้า
ชุมนุมหมากกระดาน(ม.ต้น)
ชุมนุมหมากกระดาน(ม.ปลาย)
ชุมนุมหมูแข็งแรง
ชุมนุม
ชุมนุม cover dance

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559