ประเมินความรู้และศักยภาพของตนเอง

       เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการของตนเองในรายวิชาพื้นฐาน 5 วิชาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ทำให้นักเรียนทราบว่าความรู้ทางวิชาการในเรื่องใดที่จะต้องพัฒนา เพื่อให้ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ได้ทดลองทำข้อสอบแนวการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ NUD Prep Test 2017

ลำดับ ศูนย์สอบ ดูประกาศรายชื่อ
1. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ดูประกาศรายชื่อ
2. โรงเรียนกวางตง ดูประกาศรายชื่อ
3. โรงเรียนนรบุตรศึกษา ดูประกาศรายชื่อ
4. โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ดูประกาศรายชื่อ
5. โรงเรียนผดุงวิทย์ ดูประกาศรายชื่อ
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูประกาศรายชื่อ
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูประกาศรายชื่อ
8. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ดูประกาศรายชื่อ
9. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ดูประกาศรายชื่อ
10. โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ดูประกาศรายชื่อ
11. โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ดูประกาศรายชื่อ
12. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดูประกาศรายชื่อ
13. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ดูประกาศรายชื่อ
14. โรงเรียนสิ่นหมิน ดูประกาศรายชื่อ
15. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ดูประกาศรายชื่อ

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โครงการ NUD PREP TEST 2017

       นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการกับโครงการ NUD PREP TEST 2017 แต่โรงเรียนที่เรียนอยู่ไม่ได้เป็นศูนย์สอบ ให้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีคำว่า ใต้ชื่อโรงเรียน จะหมายถึงโรงเรียนนั้นๆ เปิดรับนักเรียนภายนอกให้เข้าร่วมทดสอบที่ศูนย์สอบนั้นๆได้ ให้นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครแล้วยื่นใบสมัครให้ศูนย์สอบ พร้อมชำระค่าสมัคร 300 ให้โรงเรียนศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นี้โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
โรงเรียนกวางตง
โรงเรียนนรบุตรศึกษา


โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนผดุงวิทย์


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์


โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร


โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
โรงเรียนสิ่นหมิน


โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเอกสารดาวน์โหลด


แบบตอบรับเป็นศูนย์สอบ

สำหรับโรงเรียนที่รับเป็นศูนย์สอบ กรุณากรอกข้อมูลแล้วจัดส่งมาช่องทางที่สะดวกตามที่แจ้งไว้


ใบสมัครทดสอบ

สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว

ติดต่อสอบถามที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


  โทรศัพท์ 055- 378 - 306 ต่อ 1715
  โทรสาร 055378305
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 - 872-9867
  e-mail tipphawant@gmail.com
                 tipphawant@nu.ac.th

ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครงการ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559