นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เด็กชายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่รางวัล “Chem Challenge” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันรายการ Thailand English Online Contest ครั้งที่ ๒ ชิงแชมป์ประเทศไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ภาพผลการแข่งขัน "นิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ “เพชรร่มสัก” ครั้งที่ 4/2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัล Asmo Thai Science & Math Competition 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตัวละคร ( ออกแบบมาสคอต ) หัวข้อ Satit NUD Idol Star
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาษาอังกฤษ หัวข้อ “King Bhumibol Adulyadej (Rama IX of the Chakri Dynassty)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขัน 19 TH EGAT’S NROD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ ๒ รอบระดับภาคการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นักกีฬาของโรงเรียนได้รับ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี นนทรีเกมส์ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้า 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาว่ายน้ำ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (โควตา 2560)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี (โควตา 2560)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ด.ช.ธนธรณ์ รุ่งศรีวัฒนา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้า 2 เหรียญทองแดงจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ด.ญ.มารีแอล อเวสโตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน American Mathematic Olympiad (AMO) ณ ประเทศสิงคโปร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สรุปผลการแข่งขันโครงการ Art and Music Contest
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2016 รอบระดับประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ด.ญ.ตรีทิพย์ รัตนมนตรี ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ทีมนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน 19th EGAT'S NORD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๙
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นางสาวณัฏฐณิชา พรมสุวรรณ์ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันการเข้าร่วมตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก(ภาคเหนือ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั่วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ TIMC 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าเหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ จากฮ่องกง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายณัฐวัฒน์ อารยิกานนท์ นักเรียนชั้น ม.5.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายศิวัช ชูชื่นพฤกษาพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร คว้ารางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นางสาวศกลมาศ จินดารักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลในงาน NU Project Award 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. โครงการกิจกรรม “6th SCiUS Forum”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ จัดขึ้นโดยนิตยสาร CITYLIFE CHIANG MAI ร่วมกับ THE NATION
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการประเมินของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ จากการแข่งขัน การสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2015
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์ นักกีฬาคว้าชัยทั้งหมด 6 เหรียญประกอบด้วย 2 เหรียญเงินและ 4 เหรียญทองแดง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผู้ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ของมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ จากการแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2015
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559