โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 9 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

   รออะไรล่ะ..คอมเม้นท์เลย!!

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559