ดาวน์โหลด
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
01 คำร้องขอเอกสารภาษาไทย59
17 คำร้องขอย้ายนักเรียน
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************


ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

***************************************************************************************************
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
ผังห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
"รักการอ่าน"

***************************************************************************************************

แบบฟอร์มบันทึกรักการอ่าน  ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

  การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ครั้งที่ 12 รอบการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ย. 2560

  ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
  โครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
  บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 "อินทนิลเกมส์"

  ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559