โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวน์โหลด
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
18 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
ผังห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
"รักการอ่าน"

***************************************************************************************************

แบบฟอร์มบันทึกรักการอ่าน  ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

  โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี

  ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจการนักเรียนและงานคณะกรรมการนักเรียน

  ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
  โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559