รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดประกาศรับสมัครปี 2561  


เอกสารแนบท้าย 1   


เอกสารแนบท้าย 2   


คลิกสมัครออนไลน์


กำหนดการรับสมัคร  :  วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
: http://www.satit.nu.ac.th   หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : http://scius.most.go.th  

กำหนดการสอบและรับสมัคร : รับสมัครนักเรียนจำนวน 60 คน  2 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 30 คน)

สอบคัดเลือกรอบแรก :

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 – 11.30 น.             วิชาคณิตศาสตร์

เวลา 13.00 – 15.30 น.             วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก : วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ทาง
เว็บไซด์ http://www.satit.nu.ac.th   หรือ  http://scius.most.go.th

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกต้องเข้าสอบรอบสอง

 

สอบคัดเลือกรอบสอง

วันที่ 6 - 7 มกราคม 2561

คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    ทักษะทางวิทยาศาสตร์    ภาษาอังกฤษ  
และการวัดกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง :  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ทางเว็บไซด์ http://www.satit.nu.ac.th   หรือ  http://scius.most.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์  0 5596 3142            โทรสาร  0 5596 3113  

http://www.sci.nu.ac.th         Email: sciusnu@nu.ac.th

 

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์  0 5537 8306 ถึง 11   โทรสาร  0 5537 8305  

 http://www.satit.nu.ac.th       Email: sciusnu@nu.ac.th

เพจโครงการ วมว. ม.นเรศวร

 

 ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2561

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559