ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓


ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคลากร ประกวด 
       ๑. คำขวัญ (Motto) 
       ๒. ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน (Logo) 
       ๓. ชื่อสัญลักษณ์นำโชค   
       ๔. สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) 
       ๕. เพลง 
       ในโอกาสที่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องเป็นเจ้าภาพ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์" ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
       ส่งผลงานได้ที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับบุคลากร

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปิดโครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมค่าย วมว.สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2560 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมทัศนศึกษารอบเมืองพิษณุโลกโดยรถราง

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559