กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์"
ผลการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.-61)
กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
กำหนดการกิจกรรมโครงการกล้าเสลา เทา-แสด
โครงการ Mini Camp กล้าเสลาเทา-แสด ประจำปี 2561
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม. 6 ทำคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
O-Net เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แจ้งการปิดและเปิดหอพัก
แจ้งการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกัน
 ปีการศึกษา 2560

รายงานประกันคุณภาพ 2559

ลงชื่อเข้าใช้

Smiley face Facebook Fanpage


youtube icon NUD Youtube Channel


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2018-04-19 14:38:28
 • เผยแพร่วันที่: 2018-03-12 10:39:36

ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2018-03-22 09:15:09
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-20 13:06:33
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-09 13:35:57
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-07 14:29:53
  เผยแพร่วันที่: 2018-02-23 11:23:38

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559