• slide 1
 • slide 2

  รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

 • slide 3

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

 • slide 4

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

NUD PREP TEST 2017
แจ้งการปิดและเปิดหอพัก ปีการศึกษา 2560
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

การเปิดจองหอพัก ปีการศึกษา 2/2560
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 *** มีการแก้ไข
รายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกัน
 ปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์รูปแบบเก่า

ลงชื่อเข้าใช้

Smiley face Facebook Fanpage


youtube icon NUD Youtube Channel


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2017-09-22 15:36:25
 • เผยแพร่วันที่: 2017-09-19 18:13:22
 • เผยแพร่วันที่: 2017-07-14 11:57:33

ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2017-08-25 11:50:41
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-23 13:36:30
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-15 17:10:24
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-15 16:30:57
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-05 11:55:08

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559