• slide 1

  กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก

 • slide 3

  กำหนดการคืนโน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Ideapad B4400

 • slide 2

  ค่าย NUD Summer Training 2017

 • slide 4

  ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความประสงค์จองหอพัก

 • slide 5

  กำหนดการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91)ประจำปี 2559

 • slide 6

  ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9

 • slide 7

  ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสงานการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

 • slide 8

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
ประชาสัมพันธ์ โครงการ NUD Summer Training
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ MSS Cable TV พิษณุโลก ประเด็นการประชาสัมพันธ์โครงการ NUD Summer Training
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ GAT สูงสุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน 46
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่รางวัล “Chem Challenge” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐
ผลการแข่งขันรายการ Thailand English Online Contest ครั้งที่ ๒ ชิงแชมป์ประเทศไทย
ภาพผลการแข่งขัน "นิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5"
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ “เพชรร่มสัก” ครั้งที่ 4/2559

ปฏิทินการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนผู้ทำประกัน

เว็บไซต์รูปแบบเก่า

ลงชื่อเข้าใช้

ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 *** มีการแก้ไข
รายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • slide 1
  คำขวัญ : "เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย"
 • slide 2
  อัตลักษณ์โรงเรียน : "กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์"
 • slide 3
  เอกลักษณ์โรงเรียน : "ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทย์-คณิตเพื่อการเรียนรู้"
 • slide 4
  บ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 • slide 5
  อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนและขยัน

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2017-03-03 15:48:29
 • เผยแพร่วันที่: 2017-02-27 11:40:20
 • เผยแพร่วันที่: 2017-01-31 16:21:43

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559