• slide 5

  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

 • slide 1
 • slide 2

  การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

 • slide 5

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

 • slide 6

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

NUD PREP TEST 2017
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการธรรมะสอนใจ อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข บรรยายธรรมะโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต วันที่ 9 ธันวาคม 2560
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นรายครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การแข่งขันกีฬาภายใน "กล้าเสลาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ครั้งที่ 12 รอบการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ย. 2560
โครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 "อินทนิลเกมส์"
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

แจ้งการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกัน
 ปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์รูปแบบเก่า

ลงชื่อเข้าใช้

Smiley face Facebook Fanpage


youtube icon NUD Youtube Channel


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2017-11-21 14:03:05
 • เผยแพร่วันที่: 2017-11-13 10:04:32

ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2017-10-04 15:51:18
  เผยแพร่วันที่: 2017-10-04 15:45:47
  เผยแพร่วันที่: 2017-10-04 15:41:33
  เผยแพร่วันที่: 2017-08-25 11:50:41
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-23 13:36:30

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559