กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์"
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลารับเสื้อและBIB ในวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งการรับสมัครทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมอำนวยการครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม. 6 ทำคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายวิชาและสถานที่เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสมัครเรียนวิชาชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดวันเปิดหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แจ้งการปิดและเปิดหอพัก

ปฏิทินการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกัน
 ปีการศึกษา 2560

รายงานประกันคุณภาพ 2559

Smiley face Facebook Fanpage


youtube icon NUD Youtube Channel


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2018-05-28 12:00:53
 • เผยแพร่วันที่: 2018-04-19 14:38:28
 • เผยแพร่วันที่: 2018-03-12 10:39:36

ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2018-05-02 16:13:11
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-22 09:15:09
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-20 13:06:33
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-09 13:35:57
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-07 14:29:53

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559