โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วมว.)
เปิดรับสมัคร 1 - 31 สิงหาคม 2561


กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์"
กำหนดการโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจการนักเรียนและงานคณะกรรมการนักเรียน
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษหรือ NJ Spelling Bee 2018
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561
การแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และออกแบบหุ่นยนต์แปลงร่างรีไซเคิล : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายวิชาและสถานที่เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสมัครเรียนวิชาชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2559

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


youtube icon NUD Youtube Channel


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2018-08-08 10:46:35


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31
  เผยแพร่วันที่: 2018-05-02 16:13:11
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-22 09:15:09
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-20 13:06:33
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-09 13:35:57

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559