• slide 1

  โครงการนิทรรศการประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่ 5

 • slide 2

  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

 • slide 3

  การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

 • slide 4

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

 • slide 5

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ เสลาเกมส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. 61 รอบแรก
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่่วมจัดนิทรรศการงานวันเด็ก รพ.พิษณุเวช ปี 2561
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
พิธีปิดอินทนิลเกมส์ และพิธีรับธง เสลาเกมส์
อินทนิลเกมส์ : กิจกรรมทัศนศึกษาของผู้บริหาร
เด็กชายชญานิน ปฏิภาภรณ์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
ผลการแข่งขัน Thailand English online Contest ครั้งที่ 3 ระดับภาคการศึกษาที่ 17
รางวัลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 :นายมงคล ศรียรักษ์และนายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แจ้งการปิดและเปิดหอพัก
แจ้งการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกัน
 ปีการศึกษา 2560

รายงานประกันคุณภาพ 2559

ลงชื่อเข้าใช้

Smiley face Facebook Fanpage


youtube icon NUD Youtube Channel


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2018-01-08 09:07:53
 • เผยแพร่วันที่: 2017-12-26 09:27:50

ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2018-01-23 09:12:54
  เผยแพร่วันที่: 2018-01-19 14:50:52
  เผยแพร่วันที่: 2018-01-19 14:44:42
  เผยแพร่วันที่: 2018-01-12 14:57:35
  เผยแพร่วันที่: 2018-01-12 14:50:26

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559