• slide 3

  เน้นคุณธรรมนำความรู้ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

 • slide 4

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

 • slide 5

  กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

 • slide 6

  จัดการเรียนรู้ตามแนวศิลปะวิทยาศาสตร์

 • slide 7

  บ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

 • slide 8

  อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนและขยัน

กำหนดการกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560 รอบแรก
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการนิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมตัวกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์
ผลการแข่งขัน 19 TH EGAT’S NROD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016
การแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ ๒ รอบระดับภาคการศึกษา
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นักกีฬาของโรงเรียนได้รับ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี นนทรีเกมส์ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้า 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาว่ายน้ำ

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ที่ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สัญญาเลขที่ รด.161/2559 เรื่องการตรวจเครื่อง
แจ้งนักเรียนชั้น ม.5 ที่ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สัญญาเลขที่ รด.129/2558 เรื่องการตรวจเครื่อง
แจ้งนักเรียนชั้น ม.6 ที่ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สัญญาเลขที่ รด.187/2557 เรื่องการตรวจเครื่อง
กำหนดการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2017-01-12 13:48:01
 • เผยแพร่วันที่: 2016-12-15 18:13:21

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559