• slide 1

  รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

 • slide 2

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

 • slide 3

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์และอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่ 2 KM การศึกษาหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ณ สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ม.น.
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติคุณ คำแถลง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน ในโครงการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17
นักเรียนมัธยมสาธิต ฯ คว้า 1 เหรียญทองและ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13
12 เหรียญรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 7 TH SCiUS Forum
นางสาวสิริภัทร์ มีอินทร์ถา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14

ปฏิทินการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนทำประกัน
 ปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์รูปแบบเก่า

ลงชื่อเข้าใช้


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 *** มีการแก้ไข
รายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • slide 1
  คำขวัญ : "เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย"
 • slide 2
  อัตลักษณ์โรงเรียน : "กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์"
 • slide 3
  เอกลักษณ์โรงเรียน : "ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทย์-คณิตเพื่อการเรียนรู้"
 • slide 4
  บ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 • slide 5
  อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนและขยัน

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2017-07-14 11:57:33

ข่าวราคากลาง

  เผยแพร่วันที่: 2017-05-23 13:36:30
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-15 17:10:24
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-15 16:30:57
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-05 11:55:08
  เผยแพร่วันที่: 2017-04-28 14:01:39
  เผยแพร่วันที่: 2017-04-12 10:14:25

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559