สำหรับหรับนักเรียนที่สมัครโครงการวมว. 2562 เข้าตรวจสอบสถานะ


กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์"
NUD Prep Test 2018
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียน ปีการศึกษา 1/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน : กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน
ผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินสนับสนุนการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน : กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
บรรยากาศการไปสมัครจิตอาสาพระราชทานของนักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ,การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร,และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
นักเรียนมัธยมสาธิตฯคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ IJMO 2018
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อเพื่อจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตฯ
ปฏิทินกิจกรรมโครงงาน ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2561 19.00 น.)
รายวิชาและสถานที่เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสมัครเรียนวิชาชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เอกสารกีฬาสาธิต-๔๓

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2561

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2560

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


youtube icon NUD Youtube Channel


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2018-09-26 13:41:05
 • เผยแพร่วันที่: 2018-09-04 09:12:58
 • เผยแพร่วันที่: 2018-08-23 11:31:05


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31
  เผยแพร่วันที่: 2018-05-02 16:13:11
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-22 09:15:09
  เผยแพร่วันที่: 2018-03-20 13:06:33

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559